Aktualności

Komunikat z 2 kwietnia 2024 r. zaktualizowany 8 kwietnia 2024 r. o programie publikowania otwartego Springer 08.04.2024 14:05

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy MNiSW i UW na finansowanie WBN w 2024 r. , co nastąpiło w ostatnich dniach marca 2024 r., program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Springer został wznowiony w dniu 8 kwietnia 2024 r. z pulą 1363 artykułów na 2024 r.
[Informacja za WBN ICM]
Link do strony komunikatu