Informacja Naukowa

Oddział Informacji Naukowej i Patentowej

Dla studentów usługi informacyjne są świadczone drogą mailową oraz telefoniczną.

Dla pracowników ZUT osobiście, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.