Dostęp do książek elektronicznych De Gruyter

Biblioteka Główna ZUT zaprasza na trzymiesięczny dostęp testowy do  interdyscyplinarnej kolekcji książek elektronicznych Wydawnictwa De Gruyter.
Kolekcja obejmuje książki wydane od 1749 do 2024 roku z 29 dziedzin tematycznych, w tym najnowszych tytułów z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych i technologii.
Dostęp: degruyter.com                     Search results (degruyter.com)

Dostęp testowy będzie trwał od 1.02.2024 r. do 30.04.2024 r.