Taylor & Francis

Biblioteka Główna ZUT zaprasza do testowania wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych wydawnictwa Taylor & Francis. Baza zawiera ok. 145 000 tytułów z dziedziny nauk ścisłych, technicznych, inżynieryjnych, nauk humanistycznych i społecznych, zebranych w 36 kategorii tematycznych m.in.

  • Ekonomia, Finanse, Biznes i Przemysł
  • Inżynieria (w tym Chemical Engineering)
  • Środowisko i Rolnictwo
  • Biotechnologia
  • Technologia Żywności
  • Informatyka
  • Medycyna
  • Fizyka i Matematyka
  • Budownictwo i Architektura

Dostęp do platformy pozwala użytkownikom na: wyszukiwanie treści ebooków zarówno na poziomie książki, jak i rozdziału, filtrowanie wyników wyszukiwania według obszaru tematycznego, daty i roku wydania oraz tworzenie cytatów w formacie APA

Najnowsze tytuły (tzw. Coming soon) nie zostały jeszcze opublikowane i użytkownicy nie zobaczą ich zawartości, jeśli spróbują uzyskać do niej dostęp. Należy również pamiętać, że istnieje około 3000 tytułów, które nie są objęte testem, ale użytkownicy mogą je widzieć w wynikach wyszukiwania. 

Wejście do bazy Taylor & Francis

Instrukcja przeglądania i wyszukiwania na platformie Taylor & Francis

Test będzie aktywny do 15 maja 2022 r.