Programy publikowania w OA

Programy publikowania w OA

 Programy publikowania otwartego to programy pozwalające na bezpłatną publikację artykułów w wybranych prestiżowych czasopismach na zasadach Open Access. Artykuły te poddane są takiemu samemu procesowi korekty i akceptacji, jak w tradycyjnym modelu publikacji, lecz autorzy zachowują prawa autorskie.
Możliwość taką dają:

  • Scoap3  Opis na stronie Informatora ICM  z podaniem wykazów czasopism objętych programem
  • De Gruyter - możliwość publikacji w modelu Otwartego Dostępu za obniżoną o 10% opłatą manipulacyjną dla pracowników ZUT 
  • MDPI - publikowanie artykułów z 10% zniżką w czasopismach Open Access wydawcy

Biblioteka Gówna ZUT przystąpiła do programu Institutional Open Access szwajcarskiego wydawcy MDPI. Efektem tego jest 10% zniżka dla pracowników ZUT na publikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy (do 20 października 2018 roku z możliwością prolongaty).

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) – to akademicki wydawca 185 recenzowanych czasopism Open Access, w których można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od wybranego czasopisma.

MDPI - to również baza artykułów tworzona na podstawie zawartości czasopism wydawnictwa

Informacje dla autorów

Lista czasopism MDPI 

Lista czasopism MDPI z IF indeksowanych w Web of Science   

Opłaty za opublikowanie artykułu

  •  Emerald Publishing - opcje publikowania w otwartym dostępie      
  • Science Advances 
    Umowa na licencję krajową Science 2019-2021 zawarta pomiędzy wydawcą i ICM obejmuje  90% zniżkę dla opłat za publikację (Article Processing Charge) w czasopiśmie Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku. Zniżka przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science.