Programy publikowania w OA

Nowa platforma publikacyjna dla Horyzontu 2020

Open Research Europe będzie naukową platformą wydawniczą zapewniającą w pełni otwarty, recenzowany serwis wydawniczy dla beneficjentów programu „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”, bez ponoszenia przez nich żadnych kosztów, w trakcie i po zakończeniu grantów. Platforma umożliwi szybkie publikacje i wyniki publikacji, które wspierają rzetelność badań, odtwarzalność i przejrzystość

Programy publikowania w OA

Programy publikowania otwartego to programy pozwalające na bezpłatną publikację artykułów w wybranych prestiżowych czasopismach na zasadach Open Access. Artykuły te poddane są takiemu samemu procesowi korekty i akceptacji, jak w tradycyjnym modelu publikacji, lecz autorzy zachowują prawa autorskie.

  • De Gruyter - możliwość publikacji w modelu Otwartego Dostępu za obniżoną o 10% opłatą manipulacyjną dla pracowników ZUT MDPI - publikowanie artykułów z 10% zniżką w czasopismach Open Access wydawcy. Biblioteka Gówna ZUT przystąpiła do programu Institutional Open Access szwajcarskiego wydawcy MDPI. Efektem tego jest 10% zniżka dla pracowników ZUT na publikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy (do 20 października 2018 roku z możliwością prolongaty). MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) – to akademicki wydawca 185 recenzowanych czasopism Open Access, w których można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od wybranego czasopisma. MDPI - to również baza artykułów tworzona na podstawie zawartości czasopism wydawnictwa

Informacje dla autorów
Lista czasopism MDPI

Lista czasopism MDPI z IF indeksowanych w Web of Science

Opłaty za opublikowanie artykułu

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2020:

UWAGA! Aktualne informacje na temat programów publikowania otwartego, w których uczestniczy ZUT na stronie WBN-ICM

UWAGA!

Komunikat z 6 października 2020 o planowanym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer

Z uwagi na wyczerpującą się pulę 1866 opublikowanych artykułów oraz wobec braku dodatkowego finansowania program publikowania otwartego Springer zostanie zawieszony.

Otwarte publikowanie obowiązkowe od 15 czerwca 2020

Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 15 czerwca br. Więcej informacji na stronie NCN