Aktualności

Zasady funkcjonowania Biblioteki Chemicznej CH I oraz CH II w roku akademickim 2022/2023 10.09.2021 11:28

Od kwietnia 2022 wprowadza się następujące zasady korzystania z Bibliotek Chemicznych i księgozbioru:

  • W Bibliotekach CH użytkownicy mogą korzystać z czytelni i księgozbioru w wolnym dostępie;
  • wypożyczenia zbiorów dokonuje się bezpośrednio na miejscu; pozostaje możliwość składania zamówień w systemie bibliotecznym ALEPH;
  • w przypadku zamknięcia Bibliotek Chemicznych wypożyczone zbiory mogą być oddane do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT;
  • przedłużenia wypożyczonych zbiorów można dokonać drogą elektroniczną (mail: bibliotekawtiich@zut.edu.pl ), telefonicznie: CH II (Nowa Chemia) 91 449 48 46, CH I (Stara Chemia) 91 449 45 33 lub osobiście;
  • pozostałe szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej ZUT.