Aktualności

Kary za nieterminowy zwrot książek

Kara za nieterminowy zwrot książek wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 
Należności prosimy wpłacać na konto:
Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
lub w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).
W treści należy podać tytuł:
„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta”
Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni przy ul. Ku Słońcu 140 lub przesłać na adres przelewybg@zut.edu.pl Przedłużeniu nie podlegają materiały przetrzymane (naliczona jest kara) i zamówione przez innego czytelnika.