Informacje o Bibiotece

Historia

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powstała 1 stycznia 2009 roku na skutek połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ze względu na rozległość terytorialną nowej uczelni oraz chęć przybliżenia zbiorów
i usług do użytkowników Biblioteka Główna początkowo  mieściła się w dwóch budynkach: na ul. Pułaskiego 10 (zbiory techniczne) oraz przy
ul. Janosika 8 (zbiory przyrodnicze). Od listopada 2011 roku Biblioteka Główna mieści się w nowym  budynku  przy ul. Ku Słońcu 140.

Nasza Biblioteka jest członkiem Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek i uczestniczy w projekcie: Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej, w ramach którego uruchomiono Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową oraz Rozproszony Katalog Bibliotek Szczecina
i Województwa Zachodniopomorskiego.

System biblioteczno-informacyjny

Cały system biblioteczno-informacyjny obejmuje Bibliotekę Główną oraz 12 bibliotek specjalistycznych - 11 wydziałowych oraz Wypożyczalnię Językową  i realizuje wobec uczelni funkcje dydaktyczne, naukowe i usługowe. Pełni też funkcję centralnej biblioteki  technicznej środowiska akademickiego  Szczecina i regionu szczecińskiego. Dokładne dane adresowe poszczególnych bibliotek sieci są dostępne na stronie internetowej Biblioteki  www.bg.zut.edu.pl .

Zasoby biblioteki

Zasoby (stan na koniec roku 2020):

  • blisko 495 tys. vol. wydawnictw książek i czasopism, 
  • 34 179 norm w wersji papierowej i ok. 30 000 w wersji elektronicznej, 
  • 187 057 opisów  patentowych.

Średnio rocznie do biblioteki wpływa prawie 3 i pół tysiąca  vol. wydawnictw zwartych, ciągłych oraz zbiorów specjalnych. Większość księgozbioru udostępniana jest  w sposób prezencyjny w tzw. wolnym dostępie. W sieci czytelni na użytkowników czeka 605 miejsc. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń tworzących system biblioteczno - informacyjny to ponad 7000 m2. Ze strony domowej Biblioteki prowadzą linki do wielu serwisów dokumentacyjnych i baz danych, przydatnych użytkownikom w poszukiwaniach literatury.  W bibliotece ZUT pracują 62 osoby.

Dzięki udziałowi w konsorcjach oraz umowom z dystrybutorami czasopism Biblioteka zapewnia  zdalny dostęp do pełnotekstowych baz danych  czasopism i książek  zagranicznych.
Na szczególną uwagę zasługują bazy: ScienceDirect  firmy Elsevier, SpringerLink, American Chemical Society, ProQuest Information&Learning,  Royal Society of Chemistry, SCIFinder (Chemical Abstracts), Knovel Library a także bazy patentowe.

UWAGA! W celu korzystania ze wszystkich zbiorów elektronicznych Biblioteki ZUT z komputerów domowych należy skonfigurować połączenie wirtualnej sieci prywatnej w swoim komputerze.
Instrukcja konfiguracji serwera VPN na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki.

System biblioteczny ALEPH

Biblioteka pracuje w nowoczesnym zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH, dzięki któremu wiele usług oferowanych jest drogą elektroniczną. Wypożyczalnia Biblioteki Głównej obsługuje użytkowników w sposób w pełni zautomatyzowany. Książki zamawia się przez Internet, nie wypełniając rewersów. Katalog Biblioteki ZUT jest dostępny w Internecie ze strony domowej: http://www.bg.zut.edu.pl. Użytkownicy mają dostęp do swego konta w Wypożyczalni i mogą sprawdzić zdalnie, jakie książki są wypożyczone i na jaki okres; są też powiadamiani o wielu operacjach związanych z wypożyczeniami. Do dyspozycji użytkowników w Bibliotece Głównej oraz  w bibliotekach wydziałowych i międzywydziałowych stoją stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i do katalogu bibliotecznego. Oprócz wypożyczeń długoterminowych z Wypożyczalni studenci mogą wypożyczać podręczniki również z czytelni wydziałowych - na noc i na weekend.

Prezentacja Biblioteki

Prezentacja Biblioteki
 (format:  pdf, rozmiar:  3,00 MB)