Otuleni przyrodą

Otuleni przyrodą

W dniach od 17 maja 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. w galerii "Suplement" podziwiać mogliśmy prace członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury pod nazwą "Otuleni Przyrodą".
Informacja o stowarzyszeniu:
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie  Twórców Kultury istnieje od 2006 roku. Siedzibą zarządu jest miasto Szczecin .Stowarzyszenie jest niezależnym i dobrowolnym związkiem artystów, zarówno profesjonalistów jak i amatorów pracujących twórczo w różnych dziedzinach sztuki takich jak; malarstwo, rzeźba, poezja , fotografia i filmowanie .Obecnie
stowarzyszenie zrzesza 40 członków. Siedziba  organizacji mieści się w Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy al.Wojska Polskiego 90. Celem działania jest rozpowszechnianie szeroko pojętej kultury. Stowarzyszenie organizuje wystawy obrazów ,rzeźb  i fotografii oraz
spotkania autorskie i plenery malarskie. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, które propagują szeroko rozumianą kulturę.