Łączy nas pasja

"Łączy nas pasja" to tytuł wystawy malarstwa czterech koleżanek - absolwentek jednej klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie: Izabeli Jamrozińskej, Mai Jarmińczuk, Haliny Rzeszowskiej, Alina Szkolnickiej.