Barwy czasu. Barwy życia

Jagna Teresa Szwoch Kałuża
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, po dyplomie przeniosła się do Szczecina, gdzie pracowała wiele lat jako urbanista. Równolegle zajmowała się portretowaniem ludzi w różnych technikach.
W latach 80-tych ubiegłego wieku, podczas kilkuletniego pobytu w Afryce, "odkryła" malarstwo olejne, które stało się jej pasją.
Uprawia malarstwo rodzajowe o różnorodnej tematyce, czasem satyryczne, czasem symboliczno - metaforyczne lub realistyczne. Szczególne miejsce w jej twórczości zajmuje przyroda i człowiek, przede wszystkim kobieta.
Natchnieniem jest własna wyobraźnia, ulotna chwila, nastrój. Stara się nie ograniczać tematyki ani techniki, nie włącza się w aktualne trendy, malując to, co dyktuje wewnętrzna potrzeba i fantazja. Rezultatem jest twórczość nie zawsze jednolita, zgodna jednak z właściwą artystce potrzebą zmian.
Oprócz malarstwa olejnego na płótnie, uprawia też rysunek w tuszu - w szczególności dotyczy to portretów, architektury i pejzażu.
Około roku 2010 rozpoczęła poszukiwania nowych możliwości, jakie daje technika komputerowa. Zaczęła tworzyć prace będące kompilacja wyobraźni i techniki, kolorowe, abstrakcyjne fotografie, tzw. "foto-fantazje".
Jej prace, głównie portretowe, znajdują się w rozmaitych rejonach świata - w Europie, Afryce i Azji.
Jest członkiem SAIE, Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej.
Miała wystawy indywidualne i brała udział w szeregu wystaw zbiorowych.
W galerii "SUPLEMENT" artystka prezentuje wystawę "Barwy czasu. Barwy życia" - malarstwo olejne, rysunek w tuszu oraz fotografię.