Gale Research Complete

Gale Research Complete to duża, multidyscyplinarna grupa baz danych, która zaspokaja potrzeby pracowników akademickich na wszystkich poziomach. Wśród wielu godnych uwagi tytułów, Gale Research Complete zawiera pełnotekstowy The Economist bez embarga, jak również recenzowane czasopisma, miliony pozycji z zakresu krytyki literackiej i dzieł literackich, ponad 1700 tytułów eBooków opublikowanych przez Gale, bazę danych Business Focussed oraz ponad 400 kolekcji unikalnych źródeł pierwotnych.