SciFlow

Write, improve & format your scientific texts
SciFlow to narzędzie do edycji i automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku. Upraszcza przepływy pracy związane z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. Narzędzie ma na celu skrócenie czasu komunikacji i wyeliminowanie frustracji związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych. SciFlow oferuje 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na Uczelni. Platforma m.in. obsługuje ponad 8000 stylów cytowania oraz umożliwia współpracę autorów nad jednym tekstem
Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć w/w stronę i utworzyć konta przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni.  

Dostęp testowy został włączony na okres 2 miesięcy 25.09-25.11.2022 r.
Zapraszamy również do udziału w webinarze (w języku angielskim) prezentującym podstawowe funkcje edytora SciFlow i mechanizmy jego działania. Program webinarów obejmuje automatyczne formatowanie i edycję dowolnego dokumentu lub artykułu. Przy rejestracji należy wybrać jeden z trzech terminów.
Link do rejestracji na webinar: Introduction Webinar for SciFlow