Energy & Power Source

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy Energy & Power Source.

Logo bazy Energy & Power Source przekierowujący do bazy

Energy & Power Source to wiodąca pełnotekstowa baza danych treści związanych z energią i energetyką. Zasób zapewnia dostęp do najlepszych czasopism i magazynów poświęconych zagadnieniom związanym z ropą naftową, gazem ziemnym, energią elektryczną, węglem, energetyką jądrową i energią odnawialną. Zawartość bazy obejmuje ponad 380 pełnotekstowych czasopism, informację bibliograficzną dla ponad 900 publikacji. Dzięki Energy & Power Source użytkownicy mają dostęp do ważnych informacji z wielu wiodących w branży czasopism naukowych, magazynów, książek, monografii, publikacji branżowych i innych cennych źródeł. Baza zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji — w tym pełnego tekstu z obrazami, tabelami, wykresami i innymi treściami graficznymi z wielu kluczowych tytułów.
Baza Energy & Power Source została dodana do listy baz na platformie EBSCOhost oraz wyszukiwarki EDS i jest dostępna w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.
Dostęp potrwa od 17.10 do 16.12.2022 r.