Writefull - narzędzie do korekty tekstów naukowych

Biblioteka Główna ZUT zaprasza do testowania narzędzia Writefull.
To specjalnie zaprojektowane narzędzia dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. O wiele więcej niż ogólnodostępne narzędzia do sprawdzania gramatyki i pisowni, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach. Biblioteka Głowna ZUT  udostępnia czytelnikom dostęp do pełnego pakietu narzędzi Writefull.

DOSTĘP TESTOWY będzie trwał od 16.11-15.12.2020

Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do internetu  i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni
Writefull Revise i Writefull Cite docelowo będą dostępne przez weryfikacją adresów IP, ale obecnie działają przy użyciu przeglądarki internetowej, a linki dedykowane wyłącznie dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są  podane w załączonym przewodniku. Nie ma ograniczeń co do liczby korzystających z Writefull w tym samym czasie podczas testowego dostępu. Załączone informacje  są wyłącznie do użytku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i zabronione jest ich przekazywanie poza grono pracowników i studentów Uczelni.   


Zapraszamy również do udziału w webinarium: Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych:  Środa 18 listopada – rejestracja