Emerald Premier

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z testowego, miesięcznego dostępu do pełnych tekstów czasopism wydawcy Emerald Publishing.

Kolekcja Emerald Premier to zestaw 309 czasopism z zakresu zarządzania i marketingu, finansów, ekonomii, biznesu, turystyki, zarządzania jakością, transportu, inżynierii, socjologii, edukacji, zdrowia i opieki społecznej.

Wejście do bazy: www.emeraldinsight.com

Test będzie aktywny do 30 kwietnia 2019