Data Planet

Biblioteka Główna zaprasza do testowego, miesięcznego dostępu do bazy Data Planet.

Data Planet jest największą bazą statystyczną na świecie. Zawiera ok. 6.2 mld zbiorów danych z ponad 70 różnych źródeł,  takich jak np.: IMF, European Commission Digital Agenda for Europe, OECD, World Stock Market Prices, United Nations High Commissioner for Refugees Population Statistics oraz wielu innych.

Dane przedstawione są w postaci rozmaitych tabel, grafik, rankingów oraz map, a baza umożliwia porównywanie ich ze sobą.  Wszystkie dane mogą być wyeksportowane w różnych formatach w zależności od potrzeby użytkownika.

Baza obejmuje szeroki zakres tematyczny: finanse, rachunkowość, bankowość, nauki polityczne oraz socjologiczne, przemysł, rolnictwo, żywność, zatrudnienie, zasoby naturalne i wiele innych.

Główna strona bazy: data-planet.com 
Przeszukiwanie zasobów wg dziedzin:  data-planet.libguides.com/datasetsandsources


Przewodniki: uk.sagepub.com/en-gb/eur/training-resource-centre/data-planet

                        data-planet.libguides.com

Dostęp testowy zakończy się 6 czerwca 2019