BioOne

Baza BioOne - dostęp testowy do 30 czerwca 2019

Biblioteka Główna zaprasza do testowania bazy BioOne, oferującej czasopisma elektroniczne z zakresu poniższej tematyki:
agronomia, biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia, biologia ewolucyjna, biologia komórkowa, biologia morska i słodkowodna, biologia reprodukcyjna, edukacja, ekologia, entomologia, genetyka i dziedziczenie, geografia fizyczna, geologia, inżynieria, leśnictwo, limnologia, mikrobiologia, nauki o roślinach, nauki o środowisku, ornitologia, paleontologia, parazytologia, radiologia, medycyna nuklearna, rolnictwo, nauki o zwierzętach, rybołówstwo, weterynaria, zoologia.

BioOne jest platformą skupiającą 208 tytułów czasopism od różnych towarzystw naukowych i wydawców z całego świata. Wiele z nich jest indeksowanych w bazach Web of Science (Clarivate Analytics dawniej ISI Thomson Reuters).

 Dostęp do bazy:  www.bioone.org

Baza BioOne jest dostępna w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych  przez VPN do 30 czerwca 2019 r.

Newsletter (format:  pdf, rozmiar:  1,98 MB)

Lista czasopism (format:  xlsx, rozmiar:  30 KB)

Prezentacja (format:  pdf, rozmiar:  3,53 MB)

Wersja mobilna - instrukcja (format:  pdf, rozmiar:  708 KB)