Nowości

LIPIEC 2019

  • Majdecki L., Majdecka-Strzelecka A.: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Warszawa 2019, PWN.

     Sygn.2: XXVIIIa-347

  • Szubska-Włodarczyk N.: Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego, Łódź 2019, Uniwersytet Łódzki.

     Sygn.2: Xa-363

  • Pióro-Jarucka E.: Atlas zapachów, Warszawa 2019, SBM.

     Sygn.2: XXIX-39

  • Błaszczyk M.K.: Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków, Warszawa 2019, PWN.

     Sygn.2: VIc-153

  • Tytko R.: Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Kraków 2019, Towarzystwo Słowaków w Polsce.

     Sygn.2: Xa-364

  • Pogorzelec M.: Atlas roślin miododajnych, Bielsko-Biała 2019, Dragon.

     Sygn.2: Id-70 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

  • Lissoń P., Ziemski K. (red. nauk.): Prawo odnawialnych źródeł  w Polsce i w Niemczech, Poznań 2019, Uniwersytet Adama Mickiewicza.

     Sygn.2: XXb-78

  • Pilarski K.: Wydajność procesu fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych, Poznań 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2: Xa-365

  • Majka J.: Wpływ czynników materiałowych i technologicznych na zróżnicowanie wilgotności tarcicy po suszeniu jako miary jakości suszenia, Poznań 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2: XVIIb-65

  • Faligowska A.: Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego oraz jego wpływ następczy w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych, Poznań 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2: VIIIe-192