Nowości

WRZESIEŃ 2019

 • Prus B., Salata T., Magiera-Braś G.: Analiza danych przestrzennych na potrzeby ochrony środowiska za pomocą narzędzi GIS, Kraków 2019, Uniwersytet Rolniczy.

     Sygn.2: XIIa-103

 • Dąbrowska A.S., Arczyński J.S.: Architektura krajobrazu: jak pisać umowy, {Poznań} 2019, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów.

     Sygn.2: XXb-79

 • Stec A., Słyś D.: Zielone dachy i ściany, Krosno 2019, KaBe.

     Sygn.2: XXVIIIa-348

 • Wolańczyk F.: Jak wykorzystać darowaną energię, Krosno 2019, KaBe.

     Sygn.2: Xa-366

 • Tuchliński R.: Maszyny leśne i zrębowe, Krosno 2019, KaBe.

     Sygn.2: XVIIa-139

 • Mazik M.: Dary pszczół, Warszawa 2019, Egros.

     Sygn.2:  XXIIh-29

 • Lissoń P., Ziemski K. (red. nauk.): Prawo odnawialnych źródeł  w Polsce i w Niemczech, Poznań 2019, Uniwersytet Adama Mickiewicza.

     Sygn.2: XXb-78

 • Pilarski K.: Wydajność procesu fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych, Poznań 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2: Xa-365

 • Arnot B.: Kawa dla zdrowia, Białystok 2019, Vivante.

     Sygn.2: VIIIf-114

 • Anders A.: Metody wyznaczania geometrycznych parametrów nasion, Olsztyn 2019, UWM.

     Sygn.2: XXb-55

 • Hajduk E.: Wpływ osadów ściekowych na bioakumulację pierwiastków śladowych w biomasie wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) i właściwości wierzby lekkiej. Rzeszów 2019, Uniwersytet Rzeszowskiego.

     Sygn.2: VIIIh-10

 • Czuchaj P.: Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu, w pracy, w szkole. Kraków 2019, Plantpress.

     Sygn.2: VIIIa-182

 • Klugmann-Radziemska E., Haponiuk J.T., Datta J., Formela K., Sienkiewicz M., Włoch M.: Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego< Gdańsk 2019, Politechnika Gdańska.

     Sygn.2: VId-180

 •  Sidełko R.: Przetwarzanie odpadów komunalnych w praktyce. Koszalin 2018, Politechnika Koszalińska.

     Sygn.2: VId-181

 •  Datta J., Jutrzenka-Trzebiatowska P., Kasprzyk P.: Wybrane zagadnienia recyklingu tworzyw sztucznych i gumy, Gdańsk 2019, Politechnika Gdańska.

     Sygn.2: VId-182

 • Żarski W.: Wspomaganie decyzji z zakresu lokalizacji produkcji biopaliw. Bydgoszcz 2019, UTP.

     Sygn.2: Xd-79

 •   Korbas M. {et.al.}: Vademecum ochrony i nawożenia kukurydzy. Poznań 2019, Agronom.

     Sygn.2: VIIIe-194