Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki Anny Antoszewskiej 24.06.2024 13:48

Anna Stanisława Antoszewska primo voto Skurjat urodziła się w Poznaniu. Pracę na stanowisku bibliotekarza w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej rozpoczęła tuż po ukończeniu szkoły średniej. Z Politechniką Szczecińską związane było niemal całe Jej życie zawodowe, przypadające na lata 1960-1989,  z krótką przerwą na pracę w  Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej. Po powrocie trafiła do Biblioteki Wydziału Budownictwa i Architektury, którą kierowała od roku 1974. Talentem organizatorskim i zaangażowaniem w pracę wykazała się podczas przenosin biblioteki do nowych pomieszczeń. Obok codziennej pracy bibliotekarskiej, prowadziła zajęcia biblioteczne dla studentów starszych lat studiów. Pracę ukończyła na stanowisku kustosza, odchodząc na emeryturę 30 września 1989 roku.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 26 czerwca o godz. 12.15 w kaplicy bocznej lewej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.