Aktualności

Webinaria Web of Science 23.05.2023 14:06

Firma Clarivate (Web of Science) zaprasza na serię prezentacji internetowych Research Smarter i Web of Science i InCites w praktyce:

 • Nadchodzące zmiany w nowym wydaniu Journal Citation Reports Edycja 2023 
  Piątek, 26 maja 2022, godzina 11:00-12:00 CET

Nowe wydanie JCR 2023 ukaże się pod koniec czerwca i po raz pierwszy wszystkie czasopisma w bazie Web of Science Core Collection będą miały wskaźnik Journal Impact Factor. Oznacza to, że w tym roku czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index w Journal Citation Reports po raz pierwszy otrzymają wskaźnik JIF. Dołącz do naszego webinarium, aby dowiedzieć się więcej o tej i o innych nadchodzących zmianach.
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska-Batres
 Link do rejestracji na webinar: Nadchodzące zmiany w nowym wydaniu Journal Citation Reports Edycja 2023 

Web of Science i InCites w praktyce
 • W gąszczu wskaźników. JIF, h-index, CNCI...jak zrozumieć i wykorzystać właściwie wskaźniki bibliometryczne
  Czwartek, 1 czerwca 2022, godz: 10:00 –11:00CET

Czym są i co naprawdę mówią wskaźniki bibliometryczne, które z nich są najbardziej istotne, jak właściwie je stosować? Podczas tej sesji zajmiemy się objaśnienia poszczególnych wskaźników, sposób ich obliczania, ich wartość oraz przykłady właściwego wykorzystania.
Prowadzi: Marcin Kapczyński
Link do rejestracji na webinar: W gąszczu wskaźników. JIF, h-index, CNCI...jak zrozumieć i wykorzystać właściwie wskaźniki bibliometryczne

 • InCites Forum - Analiza dziedzin i dyskusja o potrzebach 
  Piątek, 2 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Jak dana instytucja wygląda w spectrum dziedzinowym, jak wybrać odpowiedni priorytetowy obszar badawczy, jak wyglądają różne typologie dziedzinowe, czym są kategorię tematyczne -Citation Topics ? Znaczenie ewaluacji i analizy w kontekście dyscypliny oraz inne tematy związane z wykorzystanie InCites na potrzeby ewaluacji.
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska Batres
Link do rejestracji na webinar: InCites Forum - Analiza dziedzin i dyskusja o potrzebach

 • Tworzenie i zarządzanie raportami w InCites
  Poniedziałek, 5 czerwca 2023, godz. 11:00-12:00 CET

InCites Benchmarking & Analytics to narzędzie o nieograniczonych możliwościach analitycznych wspierające każdego, kto publikuje, szuka funduszy na badania, zajmuje się ewaluacja dorobku naukowego lub w inny sposób pracuje z literaturą naukową. Dołącz do sesji, by dowiedzieć się jak tworzyć analizy, zapisywać i dzielić się raportami, by w pełni wykorzystać potencjał InCites.  
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska-Batres
Link do rejestracji na webinar: Tworzenie i zarządzanie raportami w InCites

 • Serwisy Web of Science API. Integracja danych Web of Science z lokalnymi systemami
  Środa, 7 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Interfejsy API obsługują wyszukiwania w Web of Science/Journal Citation Reports i pobieranie metadanych w celu wykorzystania w aplikacjach dostępnych publicznie, w tym w repozytoriach instytucjonalnych i systemach sieci badawczych. Dzięki interfejsom API i surowymi danym możesz rozszerzyć swoje analizy
Prowadzi: Marcin Kapczyński
Link do rejestracji na webinar: Serwisy Web of Science API. Integracja danych Web of Science z lokalnymi systemami

 • Web of Science i InCites eksport, analiza i zarządzanie swoimi danymi
  Środa, 14 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Baza Web of Science Core Collection zawiera prawie 90 milionów rekordów, a dane od 1980 roku można również analizować w bazie InCites Benchmarking & Analytics. Dołącz do naszej praktycznej sesji by zobaczyć jak zapisywać, eksportować i zarządzać danymi z obu baz na potrzeby własnych analiz. Pokażemy również, jak tworzyć niestandardowe zestawy danych, by przeprowadzić nietypowe analizy.   
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska Batres
Link do rejestracji na webinar: Web of Science i InCites eksport, analiza i zarządzanie swoimi danymi

 • Dane badawcze w Web of Science
  Piątek, 23 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Dane badawcze są obecne w Web of Science wraz z uruchomieniem indeksu Data Citation Index już od 2012 roku. W Data Citation Index tworzone są opisowe rekordy dla obiektów danych, łączone z artykułami literaturowymi w innych indeksach Web of Science. Wraz ze wzrostem znaczenia danych badawczych, zasób ma na celu zapewnienie jaśniejszego obraz pełnego wpływu wyników badań, a także działać jako istotne narzędzie do atrybucji danych i odkryć.
Prowadzi: Marcin Kapczyński
Link do rejestracji na webinar: Dane badawcze w Web of Science

 • Journal Citation Reports - nowa edycja 2023
  Wtorek, 4 lipca 2023, godz. 11:00-12:30 CET

Raporty Journal Citation Reports 2023 ukażą się w ostatnich dniach czerwca! Dowiedz się:
 - jakie wskaźniki Journal Impact Factor uzyskały czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index,
- jak analizować kwartyle,
- jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone w nowym wydaniu.
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska Batres
Link do rejestracji na webinar: Journal Citation Reports - nowa edycja 2023