Aktualności

Nowa strona WBN 17.04.2020 10:29

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną WBN o kontach użytkowników, które pozwalają na dostęp zdalny do zasobów spoza sieci akademickiej do zasobów na serwerach wydawców i nie wymagają mechanizmów typu vpn, proxy, han lub logowania federacyjnego:
wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/. Na stronie zgromadzone są na razie informacje dotyczące licencji
krajowych, ale w najbliższych dniach będą tam sukcesywnie dodawane informacje o licencjach konsorcyjnych.