Aktualności

Nagranie szkolenia "Publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki – wygodna praca z bazą ScienceDirect" 19.10.2023 08:15

Osobom, które nie mogły wziąć udziału w szkoleniu lub chcą sobie przypomnieć jego treści udostępniamy (dzięki uprzejmości Pani Kamili Kokot-Kanikuły) link do nagrania szkolenia:

Opis szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zawartością i funkcjonalnościami bazy publikacji naukowych ScienceDirect. Na platformie można znaleźć i przeczytać wysokiej jakości recenzowane naukowo prace ze wszystkich dyscyplin wydawane przez Elsevier. ScienceDirect oferuje dostęp do ponad 2750 tytułów renomowanych czasopism naukowych, jak również do eBooków, encyklopedii i Topic Pages. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady użycia platformy w pracy naukowca i dydaktyka, a uczestnicy będą mogli aktywnie wziąć udział w sesji ćwiczeń oraz pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie

 • zakres i zawartość bazy ScienceDirect
 • licencja krajowa dla instytucji z Polski

2. początki pracy z platformą

 • konto użytkownika
 • zdalny dostęp
 • materiały dostępne na platformie

3. Wyszukiwanie relewantnej literatury

 • strategie wyszukiwawcze
 • tips&tricks

4. Praca z pełnym tekstem i personalizacja konta

 • alerty
 • historia czytania i wyszukiwania
 • spersonalizowane rekomendacje
 • Topic Pages

5. Demonstracja online

 • case studies – pokaz technik wyszukiwawczych na przykładach
 • praca własna – ćwiczenia dla chętnych

6. ScienceDirect w pracy nauczyciela akademickiego

 • przykłady zastosowania platformy w czasie pracy ze studentami

7. Sesja Q&A

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili wykorzystać bazę ScienceDirect w pracy naukowej oraz dydaktycznej. Rozwiną umiejętności wyszukiwania literatury naukowej oraz korzystania z dodatkowych funkcjonalności platformy. W szerszym ujęciu przekazane informacje pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie narzędzi informacji naukowej.