Aktualności

Komunikat z 9 czerwca 2020 o dofinansowaniu licencji 2020 10.06.2020 12:00

W dniu 5 czerwca 2020 został podpisany aneks do umowy pomiędzy MNiSW oraz UW na finansowanie zadań WBN.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie WBN