Dostęp testowy SAGEPublishing

Dostęp testowy SAGE Publishing

Biblioteka Główna ZUT informuje, że w okresie od 19 listopada do 21 grudnia 2018 r. w ramach dostępu testowego będzie można korzystać z baz wydawcy SAGE Publishing:

-  Sage Business Cases - jest to platforma wydawnictwa, na której znajduje się ponad 2500 studiów przypadków z zakresu praktyki biznesowej. 

- SAGE Video Business and Management - baza zawiera 454 filmy edukacyjne w języku angielskim z zakresu biznesu i zarządzania (w tym m.in. wywiady z ekspertami, studia przypadków).

Więcej informacji o bazie w załączonej ulotce oraz tematycznym wykazie filmów.

Baza dostępna w ramach sieci uczelnianej ZUT oraz z komputerów domowych poprzez VPN.

Zapraszamy do korzystania