Contact us

The Main Library of the West Pomeranian University of Technology, Szczecin

ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin
tel. 91 449-49-90
bg@zut.edu.pl

Library Director

mgr inż. Anna Gryta, starszy kustosz dyplomowany
tel. 91 449-45-86,
anna.gryta@zut.edu.pl

Library Deputy Director

mgr inż. Pola Żylińska, specjalista informatyk
tel. 91 449-42-04
pola.zylinska@zut.edu.pl

Administrative Section

tel. 91 449-49-90, fax. 91 433-65-04
bg@zut.edu.pl

Róża Jabłońska, specjalista
rjablonska@zut.edu.pl

Scientific and Patent Information Department

tel. 91 449-42-28
oin@zut.edu.pl

mgr Anna Narloch, kustosz (kierownik)
tel. 91 449-49-08, 
anna.narloch@zut.edu.pl

Scientific Information and Documentation Centre

mgr Anna Narloch, kustosz
anna.narloch@zut.edu.pl

mgr Justyna Skrodzka, kustosz
tel. 91 449-42-28,
justyna.skrodzka@zut.edu.pl

mgr Natalia De Silva, kustosz
tel. 91 449-42-28,
ndesilva@zut.edu.pl 

dr inż. Marta Piątek-Hnat, starszy bibliotekarz
tel. 91 449-42-28
marta.piatek@zut.edu.pl

mgr Alicja Klich,  kustosz
tel. 91 449-42-28
alicja.klich@zut.edu.pl

Patent and Standards Information Centre / Standards Information Point

tel. 091 449-41-93
mgr Anna Wiktorska
, kustosz dyplomowany
anna.wiktorska@zut.edu.pl

Circulation Department

mgr Grażyna Jerszyńska, kustosz  (kierownik)
tel. 91 449-49-02, 
grazyna.jerszynska@zut.edu.pl     

mgr Agnieszka Drapińska, bibliotekarz (zastępca kierownika)
tel. 91 449-40-95
agnieszka.drapinska@zut.edu.pl

Lending Room

tel. 91 449-42-93, 91 449-41-43,
wypozyczalnia@zut.edu.pl  

mgr Grażyna Jerszyńska, kustosz
grazyna.nowak@zut.edu.pl

Iwona Sawicka, starszy bibliotekarz
iwona.sawicka@zut.edu.pl

mgr inż. Jowita Teleman-Kleka, kustosz
jowita.teleman-kleka@zut.edu.pl

Anna Wojtysiak, starszy bibliotekarz
tel. 91 449-49-90
anna.wojtysiak@zut.edu.pl

Reading Room

tel. 91 449-40-95,
czytelnia@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Drapińska, bibliotekarz
Agnieszka.Drapinska@zut.edu.pl

Magdalena Wojciechowska,  starszy bibliotekarz
magdalena.wojciechowska@zut.edu.pl

Interlibrary Loan Section

tel. 91 449-41-98
wmb@zut.edu.pl

Storerooms

tel. 91 449-49-13, 91 449-42-24

Małgorzata Banaś, magazynier
malgorzata.banas@zut.edu.pl

Anna Koza, mł. bibliotekarz
anna.koza@zut.edu.pl

Renata Makuch, magazynier
renata.makuch@zut.edu.pl

Acquisition and Cataloguing Department

mgr Katarzyna Kobus-Gałka, kustosz (kierownik)
tel. 91 449-48-18
katarzyna.kobus-galka@zut.edu.pl

mgr Danuta Kotula-Krajewska, kustosz (z-ca kierownika)

tel. 91 449-49-83
danutak@zut.edu.pl

Acquisition Section

gromadzenie@zut.edu.pl

mgr Danuta Kotula-Krajewska, kustosz (z-ca kierownika)
tel. 91 449-49-83
danutak@zut.edu.pl

mgr Anna Bajda, kustosz
tel. 91 449-46-92
anna.bajda@zut.edu.pl

mgr inż. Anna Chyła-Czarnecka, starszy bibliotekarz (urlop wychowawczy)
anna.czarnecka@zut.edu.pl

mgr Katarzyna Mackiewicz, kustosz
tel. 91 449-49-83
katarzyna.mackiewicz@zut.edu.pl

lic. Marta Matuszewska, młodszy bibliotekarz
tel. 91 449-49-83
marta.matuszewska@zut.edu.pl

Cataloguing Section

tel. 91 449-48-18
opracowanie@zut.edu.pl

mgr Katarzyna Kobus-Gałka, kustosz (kierownik)
tel. 91 449-48-18
katarzyna.kobus-galka@zut.edu.pl

mgr inż. Marzena Gwiaździńska, kustosz
tel. 91 449-46-32
marzena.gwiazdzinska@zut.edu.pl

mgr Małgorzata Jakimiuk, kustosz
tel. 91 449-49-83
gosia.jakimiuk@zut.edu.pl

Dorota Jędras, starszy bibliotekarz
tel. 91 449-46-32
dorota.jedras@zut.edu.pl

Dorota Czarnecka, młodszy bibliotekarz
tel. 91 449-41-98
dorota.czarnecka@zut.edu.pl

Collection Management Section

tel. 91 449-48-18
mgr Dorota Byczkowska
, kustosz
dorota.byczkowska@zut.edu.pl

Digital Resources Lab

pzc@zut.edu.pl
tel. 91 449-46-92

mgr Wiesława Łapuć, kustosz
wieslawa.lapuc@zut.edu.pl

Library IT Department

tel. 91 449-44-25
oib@zut.edu.pl
     

mgr inż. Pola Żylińska, specjalista informatyk
pola.zylinska@zut.edu.pl

Jerzy Chwedczuk, specjalista informatyk
jerzy.chwedczuk@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Szymańska, kustosz
agnieszka.szymanska@zut.edu.pl

mgr Andrzej Skorczyński, specjalista informatyk
andrzej.skorczynski@zut.edu.pl

Independent Position for the Library Promotion and Scientific Development

mgr Agnieszka Bajda, kustosz
tel. 91 449-44-25
abajda@zut.edu.pl

Specialised Libraries Department

mgr Barbara Cendrowska, starszy kustosz dyplomowany (kierownik)
tel. 091 449-46-16
barbara.cendrowska@zut.edu.pl
al. Piastów 48 70-311 Szczecin (Wypożyczalnia Językowa)

---