Praca Biblioteki Głównej w semestrze zimowym 2020/21

Cała sieć biblioteczna działa na zasadzie wypożyczalni. Wypożyczalnia Główna wypożycza zbiory własne oraz z Czytelni Biblioteki Głównej. Biblioteki specjalistyczne wypożyczają zbiory własne.

Nie ma możliwości stacjonarnego korzystania z czytelń. Brak wolnego dostępu do zbiorów oraz możliwości korzystania z komputerów stacjonarnych w bibliotece. Nie ma możliwości korzystania z sal do pracy grupowej.

W Bibliotece obowiązuje zasłanianie nosa i ust; szczegółowe informacje: zalecenia sanitarne

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania biblioteki prosimy przesyłać na adres bg@zut.edu.pl

Komunikacja w Bibliotece

Godziny otwarcia

Informacja

Zwrot książek

Wypożyczenia książek

Przedłużenia wypożyczeń

Naliczanie opłat

Karty obiegowe

Biblioteki Specjalistyczne

Informacja Naukowa

Administracja Biblioteki

Zalecenia sanitarne

Zasoby elektroniczne