Zalecenia sanitarne

 • Każdy użytkownik przychodzący do Biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust.
 • Po wejściu do budynku należy umyć ręce mydłem, a następnie zdezynfekować.
 • Sanitariaty oraz dozownik ze środkiem dezynfekującym znajdują się w holu w pobliżu wejściu do budynku.
 • Prosimy zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób. Należy przestrzegać wyznaczonych na podłodze linii.
 • Obowiązuje ograniczenie liczby użytkowników mogących przebywać w budynku – 5.
  W tym: 1 osoby w Wypożyczalni
              1 osoby w Informatorium
              3 osoby w holu.
  Pozostałe osoby muszą oczekiwać na zewnątrz budynku. W sanitariatach może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
 • Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz szafek do przechowywania rzeczy.
 • Powierzchnie dotykowe będą systematycznie dezynfekowane.
 • Prosimy, żeby osoby chore nie przychodziły do Biblioteki.
 • Osoby, które nie zastosują się do zaleceń sanitarnych (w tym chore) nie zostaną obsłużone