Wypożyczenia książek

  • Wszystkie egzemplarze są udostępniane po uprzednim zamówieniu w katalogu  ALEPH.
  • Egzemplarze zamówione z Czytelni należy odbierać w Wypożyczalni - Czytelnia nie jest dostępna dla użytkowników
  • Materiały biblioteczne są wypożyczane tylko użytkownikom mającym aktywne konto biblioteczne. Konto można aktywować w Wypożyczalni Biblioteki Głównej i w Bibliotece Wydziału Informatyki. 
  • Ze względu na pandemię ważność kont została przedłużona do 29.11.2020. Przypominamy o konieczności przedłużenia konta (również telefonicznie lub mailowo) po tej dacie.
  • Wypożyczenia są przedłużane po zgłoszeniu takiej potrzeby przez użytkownika danej bibliotece (osobiście, mailowo lub telefonicznie) za wyjątkiem materiałów przetrzymanych lub zarezerwowanych przez innego czytelnika.
  • Materiały, których nie można wypożyczyć będą skanowane przy zachowaniu zapisów Ustawy o prawie autorskim.
  • Czytelnik ma prawo zwrócić w Bibliotece Głównej materiały wypożyczone w innej bibliotece specjalistycznej ZUT.
  • Okres wypożyczeń materiałów z:

        Wypożyczalni:

       a)    student ZUT - 20 woluminów na okres 4 miesięcy,

       b)   doktorant ZUT - 20 woluminów na okres 6 miesięcy,

       c)    pracownik ZUT - 25 woluminów na okres 12 miesięcy,

       d)   pozostali czytelnicy - 7 woluminów na okres 1 miesiąca.

        Czytelni – 14 dni

        Biblioteki Specjalistycznej- krótkoterminowe, uzgodnione z bibliotekarzem.