Przedłużanie wypożyczeń

Przedłużenia terminu wypożyczeń można dokonać za pośrednictwem Wypożyczalni poprzez:

W celu przedłużenia wypożyczeń materiałów z Bibliotek Specjalistycznych należy kontaktować się bezpośrednio z właściwą Biblioteką.

Przypominamy, że:

  • Termin zwrotu wypożyczonych książek został przedłużony do 4 grudnia 2020 r. ,
  • Po 4 grudnia 2020 r. zostanie wznowione naliczanie kar za nieterminowy zwrot książek,
  • Przedłużeniu nie podlegają materiały przetrzymane (naliczyła się kara) lub zarezerwowane przez innego czytelnika zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług BG ZUT.