Komunikacja w Bibliotece

W Bibliotece Głównej czynne jest tylko wejście od strony al. Piastów. Jedne z drzwi wejściowych  służą tylko do wejścia do budynku, drugie do wyjścia. Drzwi są odpowiednio oznaczone. Obowiązuje jeden kierunek przemieszczania się. Prosimy o przestrzeganie kierunku ruchu.

Hol biblioteki z wyznaczonym kierunkiem wejścia

Informatorium z oznaczeniem kierunku wejścia i wyjścia do Wypożyczalni