Karty obiegowe

W celu ułatwienia studentom uzyskania poświadczenia rozliczenia z Biblioteką Główną ZUT w Szczecinie wprowadzono możliwość podstemplowania kart obiegowych w Bibliotekach Specjalistycznych (wydziałowych). Warunkiem uzyskania poświadczenia jest brak zobowiązań w stosunku do Biblioteki Głównej.