Praca Biblioteki Głównej w semestrze letnim 2020/2021

  • Od dnia 30 listopada Biblioteka wznawia obsługę użytkowników w trybie stacjonarnym.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

  • Cała sieć biblioteczna działa na zasadzie wypożyczalni. Wypożyczalnia Główna wypożycza zbiory własne oraz z Czytelni Biblioteki Głównej. Biblioteki specjalistyczne wypożyczają zbiory własne.
  • Nie ma możliwości stacjonarnego korzystania z czytelń. Brak wolnego dostępu do zbiorów oraz możliwości korzystania z komputerów stacjonarnych w bibliotece. Nie ma możliwości korzystania z sal do pracy grupowej.
  • Obowiązuje ograniczenie liczby użytkowników mogących przebywać w budynku – 5
  • W Bibliotece obowiązuje zasłanianie nosa i ust; szczegółowe informacje: zalecenia sanitarne
  • Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania biblioteki prosimy przesyłać na adres bg@zut.edu.pl

Komunikacja w Bibliotece

Godziny otwarcia

Informacja

Zwrot książek

Wypożyczenia książek

Przedłużenia wypożyczeń

Naliczanie opłat

Karty obiegowe

Biblioteki Specjalistyczne

Informacja Naukowa

Administracja Biblioteki

Zalecenia sanitarne

Zasoby elektroniczne