Zalecenia sanitarne

  • Każdy użytkownik, który przychodzi do biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust.
  • Po wejściu do budynku należy umyć ręce mydłem, a następnie zdezynfekować.
  • Sanitariaty oraz dozownik ze środkiem dezynfekującym znajdują się w holu w pobliżu wejściu do budynku.
  • Prosimy zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób. Należy przestrzegać wyznaczonych na podłodze linii.
  • Obowiązuje ograniczenie liczby użytkowników, która może przebywać w budynku – 5. W tym dwie osoby w Wypożyczalni, a 3 w holu. Pozostałe osoby muszą oczekiwać na zewnątrz budynku. W sanitariatach może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
  • Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz szafek do przechowywania rzeczy.
  • Powierzchnie dotykowe będą systematycznie dezynfekowane.
  • Prosimy, żeby osoby chore nie przychodziły do biblioteki.
  • Osoby, które nie zastosują się do zaleceń sanitarnych (w tym chore) nie zostaną obsłużone