Przedłużanie wypożyczeń

Przedłużenia terminu wypożyczeń można dokonać za pośrednictwem Wypożyczalni poprzez:

Przypominamy, że:

  • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 82 z dn. 9 czerwca 2020 r. termin zwrotu wypożyczonych książek został przedłużony do 17 lipca 2020 r. ,
  • Po 20 lipca 2020 r. zostało wznowione naliczanie kar za nieterminowy zwrot książek,
  • Przedłużeniu nie podlegają materiały przetrzymane (naliczyła się kara) lub zarezerwowane przez innego czytelnika zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług BG ZUT.