Inne usługi

•    Wypożyczenia międzybiblioteczne
Użytkownicy korzystający z usług Sekcji Wypożyczeń Międzybibliotecznych korzystają z wejścia od strony al. Piastów.

Odbiór i zwrot wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się w Wypożyczalni.
 Zamówienia, tak jak dotychczas, w systemie lub drogą mailową: wmb@zut.edu.pl.
•    Zapisy/obiegówka
Osoby, które chciałyby zapisać się do biblioteki lub podstemplować obiegówkę korzystają z wejścia wejście od strony al. Piastów.