Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej

W oparciu o posiadane normy oraz bazy Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej udziela:

-  ogólnych informacji związanych ze zbiorami norm i wydawnictw normalizacyjnych, cen norm polskich, zbiorów dokumentów patentowych polskich i zagranicznych

-  informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi, informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych, wykazów norm na zamówiony temat, aktualizacji norm

 -  prowadzimy też  wyszukiwania  w polskich i zagranicznych bazach danych patentowych.