Programy publikowania w OA

Programy publikowania w OA

 Programy publikowania otwartego to programy pozwalające na bezpłatną publikację artykułów w wybranych prestiżowych czasopismach na zasadach Open Access. Artykuły te poddane są takiemu samemu procesowi korekty i akceptacji, jak w tradycyjnym modelu publikacji, lecz autorzy zachowują prawa autorskie.
W roku 2018 taką możliwość dają:

 • Publikowanie artykułów z 10% zniżką w czasopismach Open Access wydawcy MDPI

  Biblioteka Gówna ZUT przystąpiła do programu Institutional Open Access szwajcarskiego wydawcy MDPI. Efektem tego jest 10% zniżka dla pracowników ZUT na publikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy (do 20 października 2018 roku z możliwością prolongaty).

  MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) – to akademicki wydawca 185 recenzowanych czasopism Open Access, w których można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od wybranego czasopisma.

  MDPI - to również baza artykułów tworzona na podstawie zawartości czasopism wydawnictwa:

  Informacje dla autorów

  Lista czasopism MDPI 

  Lista czasopism MDPI z IF indeksowanych w Web of Science   

  Opłaty za opublikowanie artykułu