Knovel

Zachęcamy Państwa do korzystania z bazy Knovel  W ramach projektu "ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet"  w ramach programu POWER "Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych" został sfinansowany trzyletni dostęp do bazy, poszerzony o dwie nowe kolekcje: ASM International Materials Collection i DIPPR Project 801. Szczegółowe informacje o bazie można uzyskać na stronie Biblioteki Głównej w zakładce Bazy danych - Knovel Library, bądź na stronie wydawcy.