Nowości

 1. Bezpieczeństwo procesowe. Cz. 1, Bezpieczeństwo chemiczne / Aleksander Pabiś ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BHP 60/1
 2. BHP i ergonomia dla inżynierów : projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego / Anna Zawada-Tomkiewicz, Borys Storch. Wyd.I. Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BHP 61
 3. Dyfuzyjny ruch masy : dyfuzja w gazach doskonałych i płynach rzeczywistych / Bolesław Tabiś, Katarzyna Bizon ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1142
 4. Wymienniki ciepła pomp ciepła i innych systemów odzysku ciepła / Wojciech Zalewski, Piotr Kopeć ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1141
 5. Podstawy teorii sterowania / Mirosław Luft, Zbigniew Łukasik. Wyd. VI popr. Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia")
   Sygn.2 AU 27
 6. Laboratorium automatyki i mechatroniki / Mirosław Luft, Zbigniew Łukasik, Konrad Krzysztoszek, Daniel Pietruszczak, Dariusz Podsiadły. Wyd. 2 popr. Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 2016.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 AU 26
 7. Laboratorium automatyzacji i wizualizacji procesów / Zbigniew Łukasik, Aldona Kuśmińska-Fijałkowska. Wyd. IV. Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 AU 25
 8. Atlas mikrobiologii kosmetyków / Piotr Nowaczyk, Kamila Korzekwa. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 K 96
 9. Zasady projektowania technologicznego zakładów przetwórstwa spożywczego / Jarosław Diakun ; Politechnika Koszalińska.
  Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OS 292
 10. Pratt's essential biochemistry / Charlotte W. Pratt, Kathleen Cornely. Global edition. Singapore : John Wiley & Sons, copyright 2018. Cornely, Kathleen.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 127
 11. Voet's principles of biochemistry / Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt. 5th edition. Global Edition. Hoboken : Wiley, 2016.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 126
 12. Farmakologia / Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień ; redakcja naukowa Ryszard Korbut. Wydanie 2 uaktualnione i rozszerzone - 2 dodruk. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCHF 203
 13. Podstawy teorii sterowania / Tadeusz Kaczorek, Andrzej Dzieliński, Włodzimierz Dąbrowski, Rafał Łopatka. Wyd. 3 - 1 dodr. (PWN). Warszawa : Wydawnictwo WNT : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 AU 28
 14. Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów / Andrzej Flaga. Wydanie I. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1143
 15. Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Konrad Stańczyk, Robert Sobków (redakcja naukowa). Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 437
 16. Ład energetyczny : idee i rzeczywistość / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak (redakcja naukowa). Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 436