Nowości

Nowości - Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

 • Biernat J. F., Materiałoznawstwo, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016. Sygnatura: VII-104
 • Leksykon bezpieczeństwa morskiego: 100 podstawowych pojęć, redaktor: Szubrycht T., Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Sygnatura: Ib-60
 • Cieśla M., Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017. Sygnatura: XVIIa-163
 • Gołęmbska E., Logistyka usług: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania, Warszawa: wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Sygnatura: XVIIa-162
 • Szołtysek J., Logistyka zwrotna: teoria i praktyka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2017
 • Madej B., Zarządzanie magazynem, Warszawa: Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, 2017. Sygnatura: XVII-382
 • Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego, redaktor: Kosmowski K. T., Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016. Sygnatura: Is-473
 • Polski Rejestr Statków: 80 lat na rzecz bezpieczeństwa i jakości na morzu i lądzie, Gdańsk: Polski Rejestr Statków, 2016. Sygnatura: Iv-223
 • Współczesna polityka transportowa, redakcja naukowa: Rydzkowski W., Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017. Sygnatura: XVd-254
 • III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana): Materiały konferencyjne, Szczecin 24-25 listopada 2017, Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2017. Sygnatura: Is-452/IX
 • Największe wydarzenie branżowe: Międzynarodowa Wystawa Techniki Wentylacyjnej, Klimatycznej i Chłodniczej 2017: materiały seminaryjne, Warszawa: Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2017. Sygnatura: Is-457/2017
 • Leksykon żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego, Tom 1, redaktor: Owczarski P., Szczecin: Wydawnictwo Passim, 2017. Sygnatura: Ib-59/1
 • Marianna J., Pyza D., Jachimowski R., Transport intermodalny: projektowanie terminali przeładunkowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Sygnatura: XVd-253
 • Kociołek K. T., Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej + CD-Rom, Kraków; Tarnobrzeg: Tarbonus, 2017. Sygnatura: Ic-433+CD
 • Jakowski S., Opakowania transportowe: poradnik, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Sygnatura: VIIb1-9
 • Blicharski M., Wstęp do inżynierii materiałowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
 • Śliżewska J., Stochaj J., Podstawy logistyki: podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, technik spedytor, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017. Sygnatura: XVIIa-164
 • Krupa A., Podstawy transportu: podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, technik spedytor, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017. Sygnatura: XVd-255
 • Andrzejczyk P., Fajfer P., Branża TLS w przykładach i ćwiczeniach, Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2016. Sygnatura: XVIIa-166
 • Nader M., Drgania i hałas w transporcie: wybrane zagadnienia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. Sygnatura: XII-272
 • Cieśliński J. i inni, Termodynamika: zadania i przykłady obliczeniowe, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017. Sygnatura:IIf-142
 • Klasztorny M., Mechanika techniczna, Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. Sygnatura: IIc-356
 • Budzyński W., Transport w przedsiębiorstwie: logistyka, spedycja, reklamacje, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2017. XVIIa-165
 • Prawo transportowe: morze, ląd, powietrze, redaktor: Wetoszka D., Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Sygnatura: R-200