Nowości

MAJ 2019

 • Nowak Z.T.: Róża przedłuża życie, Kraków 2019,  Aromat Życia.

     Sygn.2: VIIIf-113

 • Błaszkowski J.: Glomeromycota, Kraków 2019, W.Szafer of Botany Polish Academy of Sciences.

     Sygn.2: VIIa-148

 • Smreczak B.: Biodostępność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach, Puławy 2019, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB.

     Sygn.2: XIIIa-348

 • Józefaciuk A., Nowocień E., Wawer R.: Erozja wietrzna w Polsce, Puławy 2019, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB.

     Sygn.2: XIIIa-349

 • Kwiatkowski J., Szczukowski S., Tworkowski J.: Wybrane zagadnienia z nasiennictwa, Olsztyn 2018, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

     Sygn.2: XIIb-154

 • Janeczko A.: Występowanie, transport i wybrane aspekty aktywności fizjologicznej brasinosteroidów w roślinach uprawnych z rodzin Poaceae i Fabaceae, Kraków 2018, Instytut Fizjologii Roślin PAN.

     Sygn.2: VIIIe-179

 • Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony wybranych gatunków traw, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: XIIIb-143

 • Strażyński P., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony koniczyn dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-190

 • Tratwal A., Mrówczyński M., Michalski T. (red.): Metodyka integrowanej ochrony mieszanek zbożowych dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-189

 • Pruszyński G., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony facelii błękitnej dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-188

 • Pruszyński G., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony kapusty pastewnej dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-187

 • Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla doradców: oprac. zb. pod red. J.Piszczka i M.Mrówczyńskiego, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

    Sygn.2: VIIIe-186

 • Metodyka integrowanej ochrony i produkcji soi dla doradców: oprac. zb. pod red. G.Filody i M.Mrówczyńskiego, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn. 2: VIIIe-185

 • Metodyka integrowanej ochrony i produkcji kukurydzy dla doradców: oprac. zb. pod red. P.K.Beresia i M.Mrówczyńskiego, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

    Sygn.2: VIIIe-184

 • Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców: oprac. zb. pod red. E.Jajor i M.Mrówczyńskiego, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

    Sygn.2: VIIIe-183

 • Tadel E.: Dokumentacja ochrony upraw polowych, Kraków 2018, Plantpress.

     Sygn.2: VIIIe-181

 • Jajor E., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony rzodkwi oleistej dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-182

 • Instrukcja uprawy soi: oprac. zb. pod red. T.Praczyka, Poznań 2017, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-180

 • Keller M.: The Science of Grapevines, Amsterdam 2018, Elsevier.

     Sygn.2: XXIVa-128