Nowości

LISTOPAD 2018

 • Ruszczyńska J., Ciecierska H.: Weryfikacja metod opartych na makrofitach w ocenie stanu ekologicznego jezior, Olsztyn 2018, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

      Sygn.2: XXIIi-34

 • Bernacki J. [et. al.]: Rzepak: przewodnik polowy, Poznań 2018, Top Agrar.

       Sygn.2: VIIIe-175

 • Czarnocka A. (red.):  Uprawy kukurydzy na ziarno, Warszawa 2018, Hortpress.

       Sygn.2: VIIIe-176

 • Paradowski A.: Herbologia w tabelach, Bierutów 208, Grupa Osadkowski.

       Sygn.2: VIIc-178

 • Wirth P. (red.): Ogród przy domu: od projektu do realizacji, Warszawa 2018, PWRiL.

       Sygn.2: XXVIIIa-344

 • Michalski T. [et. al.]: Kukurydza, Suchy Las 2018, Agro.

       Sygn.2: VIIIe-173

 • Sadowski A.: Wyżywienie i środowiskowe funkcje światowego rolnictwa-analiza ostatniego półwiecza, Poznań 2018, Uniwersytet Przyrodniczy.

      Sygn.2: VIIb-152

 • Bergmann H.: Skalniaki z ziołami, Kielce 2018, Jedność.

       Sygn.2: VIIb-152

 • Szydło W.: Szkółkarstwo ozdobne, Warszawa 2018, Agencja Promocji Zieleni.

      Sygn.2: VIIb-152

 • Duer St. [et. al.]: Ekspertowa baza wiedzy wspomagająca diagnozowanie urządzeń farmy wiatrowej, Koszalin 2018, Politechnika Koszalińska.

       Sygn.2: Xa-357

 • Jagoszewska B. (red.): Drzewa: rozpoznawanie, ciekawostki, występowanie na świecie, Warszawa 2018, Hachette Livre Polska.

       Sygn.2: Id-65 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Wójcik M., Hołoś-Krajewska I.: O szacowaniu szkód łowieckich, Pecna 2018, Paratechnica.

      Sygn.2: XVIIa-236

 • Bosch M.: Drzewa-jak je rozpoznać po liściach, Warszawa 2018, Amber.

       Sygn.2:  Id-66 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Lais E.: Eliksiry dla zdrowia i urody, Kielce 2018, Jedność.

       Sygn.2: VIIIf-108

 • Próchniak p.: Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody, Warszawa 2018, Scholar.

       Sygn.2: XXf-60

 • Święczkowska J., Hołdyński Cz.: Flora i zróżnicowanie zbiorowisk nieleśnych Puszczy Boreckiej, Olsztyn 2018, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

        Sygn.2: IX-343

 • Kawollek W., Kawollek M.: Wszystko o sadzonkach, Warszawa 2018, Świat Książki.

       Sygn.2: VIIb-151

 • Wollf J.: Pielęgnujemy rośliny pokojowe, Warszawa 2018, Delta.

       Sygn.2: VIIIa-177

 • Augustyn M.: Rośliny pokojowe, Poznań 2018, Publicat.

       Sygn.2: VIIIa-178

 • Biggs M.: Rośliny pokojowe: które, gdzie, Warszawa 2018, Świat Książki.

       Sygn.2: VIIIa-179

 • Hopes F.: Cięcie roślin, Warszawa 2018, Wiedza i Życie.

       Sygn.2: VIIb-150

 • Brookes J.: Wielka księga ogrodów, Warszawa 2018, Wiedza i Życie.

       Sygn.2: XXVIIIa-345

 • Flowerder B.: Owoce, Warszawa 2018, Muza.

       Sygn.2: VIIId-122