Aktualności

PRACE DOKTORSKIE

W Bibliotece WKŚiR wyłożone są do wglądu trzy  prace doktorskie:

1/ pani mgr inż. KATARZYNY HANTZ:

„PROAKTYWNA METODA PROGNOZOWANIA WARUNKÓW EKSPLOATACJI MASZYN W GOSPODARSTWIE ROLNYM”,

wykonana w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

pod kier. dr. hab. inż. A.Griegera, prof. nadzw.

Jej publiczna obrona odbędzie się 27 marca br. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału KŚiR (ul. Słowackiego 17)

i do tego dnia będzie można się z nią zapoznać w bibliotece wydziałowej.

2/ pana mgr. inż. SŁAWOMIRA TOMASZEWSKIEGO:

" OCENA NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI ZAWIESIN DO PRODUKCJI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Z WYKORZYSTANIEM MŁYNA PEREŁKOWEGO",

przygotowana na Wydziale Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

pod kier. dr hab. inż. K.Szwedziak, prof. PO.

Publiczną obronę tej dysertacji wyznaczono na dzień 29  marca br. - godz. 9:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału KŚiR (ul. Słowackiego 17)

i do tego dnia będzie można się z nią zapoznać w bibliotece wydziałowej.

3/ pana mgr. inż. PRZEMYSŁAWA WINIARSKIEGO:

"WPŁYW BUDOWY DYSZ OPRYSKIWACZA POLOWEGO NA PRZEŻYWALNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW ZAWARTYCH W WYBRANYM PREPARACIE NAWOZOWYM",

opracowana na Wydziale Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

pod kier. dr hab. inż. K.Szwedziak, prof. PO.

Publiczna obrona odbędzie się 29  marca br. - godz. 11:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału KŚiR (ul. Słowackiego 17)

i do tego dnia będzie można się z nią zapoznać w bibliotece wydziałowej.

MIASTO ZIELONE Z NATURY-BEZPŁATNE MATERIAŁY

W Bibliotece WKŚiR  można otrzymać  BEZPŁATNIE opracowanie, przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,  pt.:  „MIASTO ZIELONE Z NATURY: PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK”. Pozycja ta  jest dedykowana przede wszystkim studentom: ogrodnictwa, architektury krajobrazu, ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej. Z pewnością będzie również przydatna pracownikom i doktorantom zainteresowanym tą tematyką. ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT.

Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik jest podstawą do wpisu zaliczenia w e-indeksie pod koniec semestru zimowego.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE KROK PO KROKU: Szkolenie on-line

KARA ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK

Kara za nieterminowy zwrot książek naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny ALEPH i wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, że przedłużyć wypożyczenia można:

  •  telefonicznie: 091 449 62 27

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w treści podając tytuł opłaty:

„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
lub 
w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni 
(ul. Ku Słońcu 140) lub przesłać na adres
 przelewybg@zut.edu.pl

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

U W A G A !
Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych Bibliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. 
Konto można założyć zapisując się do Biblioteki ZUT. Zainteresowanych zapraszamy do:  Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-18:00
  • sobota: 10:00-14:00

Podstawą zapisu jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub doktorancka (ELD), pełniąca funkcję karty bibliotecznej.

Z A P R A S Z A M Y !

INFORMACJA DLA STUDENTÓW LAT II-V ORAZ DOKTORANTÓW

U W A G A !
Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych BIbliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest uaktywnienie konta bibliotecznego na nowy rok akademicki.
W tym celu prosimy zgłaszać się z aktualną legitymacją studencką (ELS) lub doktorancką (ELD) do : Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz.:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-18:00
  • sobota: 10:00-14:00.

Z A P R A S Z A M Y !
Aby przedłużyć ważność konta należy także: 

  • zwrócić wszystkie wypożyczone materiały,
  • opłacić kary za nieterminowy zwrot książek.

PRENUMERATA CZASOPISM

PORADNIK KONSTRUKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ

Zapraszamy do korzystania z  wersji on-line:  "PORADNIKA KONSTRUKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ", dostępnej pod adresem:  http://pkm.dashofer.pl . Login i hasło do pobrania w Bibliotece WKŚiR.