Nowości

Grudzien 2018r.

 1. Plany spawania : teoria i praktyka. Jacek Słania. Warszawa 2015. Sygnatura: VIIb-739
 2.  Czarne dziury bez tajemnic. Steven S. Gubser i Frans Pretorius. Warszawa 2018. Sygnatura: F-134
 3.  Współtworzenie wartości w marketingu : przykład szkolnictwa wyższego. K. Dziewanowska. Warszawa 2018. Sygnatura: X-1973
 4.  Wprowadzenie do filozofii. Arno Anzenbacher. Kraków 2018. Sygnatura: I-166
 5.  Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wit Grzesik. Warszawa 2018. Sygnatura: VIII-1663
 6.  Kultura kaizen : budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia / J. Miller, M. Wroblewski. Warszawa 2018. Sygnatura: X-1974
 7.  Volkswagen Golf VII, Golf VII Variant : od listopada 2012. H. R. Etzold. Warszawa 2018.  Sygnatura : XVII-1250 
 8.  Opakowania a środowisko : wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie. Warszawa  2017. Sygnatura: IVd-21
 9.   Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania. red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski. Warszawa 2018. Sygnatura: X-1975 
 10.  Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw. Blanka Tundys, A. Rzeczycki, J. Drobiazgiewicz, Kraków 2018. Sygnatura: X-1976
 11.  Ekologistyka : teoria i praktyka. Andrzej Szymonik. Warszawa 2018. Sygnatura: X-1977
 12.  Kaizen w biznesie : jak rozwinąć biznes metodą małych kroków? Aneta Wątor. Kraków 2018. Sygnatura: X-1978
 13. Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast. Marzena Banach. Warszawa 2018. Sygnatura: X-1979
 14.  Sterowniki SIMATIC S7-1200 i S7-1500 w zaawansowanych systemach sterowania. J.Kwaśniewski. Legionowo 2018. Sygnatura: XVa-470
 15.  Systemy wspomagające logistykę. Jan Figurski, Jerzy M. Niepsuj. Warszawa 2017. Sygnatura: X-1980
 16.   Montownie samochodów w II Rzeczypospolitej.  Romuald Cieślak. Warszawa 2018. Sygnatura: XVII-1251
 17.  Wybrane problemy projektowania i eksploatacji kabin lakierniczych. Piotr Nikończuk. Szczecin 2018. Sygnatura: XVc-183
 18. Podstawy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej :  podręcznik dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji / Bogdan  Piekarski.  Szczecin 2018. Sygnatura:  IVa-1254
 19. Organizacja transportu, AU.32 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. J. Stochaj, J. Stolarski,  Warszawa 2018. Sygnatura:  X-1971
 20. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, EE.21: podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik. Piotr Goździaszek, A. Mikołajczak. Warszawa 2018. Sygnatura:  XVa-469

Styczeń 2019

 1.   Biomechanics in Medicine and Biology. K. Arkusz, R. Będziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski - editors. Cham 2019. Sygnatura: Ic-47.
 2.   International Conference of the Polish Society of Biomechanics: BIOMECHANICS 2018. Abstracts book. K.Arkusz, R. Będziński, T. Klekiel,

              S. Piszczatowski. Zielona Góra 2016. Sygnatura: IC-48.          

     3.      Stopy magnezu i kompozyty na ich osnowie. Katarzyna N. Braszczyńska-Malik. Częstochowa 2017. Sygnatura: IV-1860. 

                 

Marzec 2019

1.   Systemy diagnostyczne wojskowych pojazdów mechanicznych. Niziński S. i in. Sulejówek-Radom 2011. Sygnatura:XVII-1252.

2.   Inteligentne systemy w zarzadzaniu: teoria i praktyka. J.S. Zieliński - red. Warszawa 2000. Sygnatura: XVa-471.

3.   Badania procesów cięcia i podatności na rozdrabnianie poliolefin porowatych w aspekcie ich wtórnego przretwórstwa. Bydgoszcz 2013.

      Sygnatura:IVc-319.

4.   Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła w komorach pieców grzewczych. Andrzej Gołdasz. Kraków 2017. Sygnatura: V-2373.