Nowości

Marzec 2019

1.   Systemy diagnostyczne wojskowych pojazdów mechanicznych. Niziński S. i in. Sulejówek-Radom 2011. Sygnatura:XVII-1252.

2.   Inteligentne systemy w zarzadzaniu: teoria i praktyka. J.S. Zieliński - red. Warszawa 2000. Sygnatura: XVa-471.

3.   Badania procesów cięcia i podatności na rozdrabnianie poliolefin porowatych w aspekcie ich wtórnego przretwórstwa. Bydgoszcz 2013.

      Sygnatura:IVc-319.

4.   Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła w komorach pieców grzewczych. Andrzej Gołdasz. Kraków 2017. Sygnatura: V-2373.

Kwiecień 2019

1.   Innowacyjne materiały polimerowe przeznaczone na osłony maszyn technologicznych. Agnieszka Lubowska. Szczecin 2019.

      Sygnatura: IVc-320.

2.   Engineering technologies for renewable and recyclable materials. Editors: Jithin Joy, Maciej Jaroszewski, Praveen K.M.,

      Sabu Thomas, Reza Haghi. Apple  Academic Press 2018. Sygnatura: Xa-268.

3.   High-performance materials and engineering chemistry. Editors: Francisco Torrens, Devrim Balkose, Sabu Thomas.

      Apple Academic Press 2018. Sygnatura: IVc-321.