Nowości

Nowości - listopad 2018 

  • Centra usług w układach regionalnych, pod red. Niedzielskiego P. i Łobacz K., Szczecin 2017 ; E.2402, 2 sygn. Lr-35
  • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016 ; E.2404, 2 sygn. Sd-90
  • Bień W., Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy, Warszawa 2018 ; E.2407, 2 sygn. Sd-87; E-V.13668, 2 sygn. Sd-88
  • Nowak P.A., Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Łódź 2017 ; E.2410, 2 sygn. Sd-89
  • Majsterkiewicz I., Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej, Gdańsk 2018 ; E.2411, 2 sygn. Ni/m-47
  • Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym, red. Sadowska B., Warszawa 2018 ; E.2408, 2 sygn. Rz-72
  • Figurski J., Niepsuj J.M., Systemy wspomagające logistykę, Warszawa 2017 ; E.2403, L-94
  • Rachunkowość i podatki w logistyce: od teorii do praktyki, red. Szczypa P., Warszawa 2018 ; E.2405, 2 sygn. L-95
  • Zawadzki A., Rachunkowość małych firm, T.1 Podręcznik, T.2 Zbiór zadań, Warszawa 2017 ; E.2406/1, 2 sygn. Mśp-59/1; E.2406/2, 2 sygn. Mśp-59/2
  • Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw: ewidencja podatkowa i bilansowa, Warszawa 2016 ; E.2412, 2 sygn. Mśp-58