NOWOŚCI CZYTELNI BUDOWNICTWA

 • tytuł: Wybrane problemy optymalnego układów prętowych
  autor:  D. Kropiowska
  wydawnictwo:  WPK, Kraków 2016
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIb - 27
 • tytuł: Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych
  autor:  P. Hajduk
  wydawnictwo:  PWN, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb - 241
 • tytuł: Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów
  autor:  E. Dębicki
  wydawnictwo:  PWN, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-29
 • tytuł: Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym
  autor:  J. Bohatkiewicz
  wydawnictwo:  Politechnika Lubelska, Lublin, 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X - 70
 • tytuł: Hybrydowa mikroinstalacja OZE zasilająca gospodarstwa domowe
  autor:  J. Mikulik
  wydawnictwo:  AGH, Kraków 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II - 10
 • tytuł: Geometria wykreślna
  autor:  Z. Karcz
  wydawnictwo:  Politechnika Lubelska, Lublin, 2013
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVa - 34
 • tytuł: Strefy ochrony ujęć wód podziemnych
  autor: B. Łyp
  wydawnictwo: Seidel-Przywecki, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII-14
 • tytuł: Weryfikacja odporności pożarowej elementów żelbetowych według eurokodów
  autor: K. Chudyba
  wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-5
 • tytuł: Bezpieczeństwo pożarowe: znowelizowane warunki techniczne budynków - dział VI
  autor: praca zbiorowa
  wydawnictwo: Polcen, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V - 31
 • tytuł: Systemy oddymiania budynków
  autor: B. Mizieliński
  wydawnictwo: Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIa - 212
 • tytuł: ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną : poradnik dla instalatorów
  autor: Biliszczuk Jan ( Red.) Onysyk, Jerzy ( Red.)
  wydawnictwo: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: Konf.-224/2017
 • tytuł: Konstrukcje spawane : połączenia
  autor: Ferenc Kazimierz
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIb-25
 • tytuł: Poszerzanie mostów
  autor: Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, Warszawa
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IX-15
 • tytuł: Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji drewnianych
  autor: Lech Rudniński, Andrzej Kroner
  wydawnictwo:  PWN, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIc-13
 • tytuł: Bezpieczeństwo systemów wodociągowych
  autor:  K. Boryczko, J. Rak
  wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII-13
 • tytuł: Użytkowe betony konstrukcyjne. Modele kształtowania struktury i właściwości
  autor:  A. Świtoński
  wydawnictwo:  Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIa -154
 • tytuł: Inżynieria krajobrazu
  autor:  K. Garbulewski, J. Mosiej
  wydawnictwo:  Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVc -50
 • tytuł: Miary bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich
  autor:  Jan Rządkowski
  wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-35

powrót