NOWOŚCI CZYTELNI BUDOWNICTWA

 • tytuł: Wybrane problemy optymalnego układów prętowych
  autor:  D. Kropiowska
  wydawnictwo:  WPK, Kraków 2016
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIb - 27
 • tytuł: Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych
  autor:  P. Hajduk
  wydawnictwo:  PWN, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb - 241
 • tytuł: Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów
  autor:  E. Dębicki
  wydawnictwo:  PWN, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-29
 • tytuł: Hybrydowa mikroinstalacja OZE zasilająca gospodarstwa domowe
  autor:  J. Mikulik
  wydawnictwo:  AGH, Kraków 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II - 10
 • tytuł: Strefy ochrony ujęć wód podziemnych
  autor: B. Łyp
  wydawnictwo: Seidel-Przywecki, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII-14
 • tytuł: Weryfikacja odporności pożarowej elementów żelbetowych według eurokodów
  autor: K. Chudyba
  wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-5
 • tytuł: ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną : poradnik dla instalatorów
  autor: Biliszczuk Jan ( Red.) Onysyk, Jerzy ( Red.)
  wydawnictwo: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: Konf.-224/2017
 • tytuł: Poszerzanie mostów
  autor: Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, Warszawa
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IX-15
 • tytuł: Bezpieczeństwo systemów wodociągowych
  autor:  K. Boryczko, J. Rak
  wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII-13
 • tytuł: Użytkowe betony konstrukcyjne. Modele kształtowania struktury i właściwości
  autor:  A. Świtoński
  wydawnictwo:  Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIa -154
 • tytuł: Inżynieria krajobrazu
  autor:  K. Garbulewski, J. Mosiej
  wydawnictwo:  Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVc -50
 • tytuł: Beton w zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym
  autor:  Zbigniew Plich
  wydawnictwo: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2018.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIa-159
 • tytuł: Projektowanie słupów żelbetowych
  autor:  Janusz Pędziwiatr
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2019.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa-13
 • tytuł: Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach
  autor:  Jerzy Mikulik
  wydawnictwo:  Wydawnictwa AGH, Kraków 2018.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-37
 • tytuł: Roboty budowlane: przerwy w równomiernej realizacji prac
  autor:  Andrzej Więckowski
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2019.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIII-53
 • tytuł: Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych
  autor:  Robert Kowalski
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2019.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-36
 • tytuł: Projektowanie stóp fundamentowych
  autor:  Jacek Pieczyrak
  wydawnictwo: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2018.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-18z
 • tytuł: Energetyka odnawialna w budownictwie: magazynowanie energii
  autor:  Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II-18
 • tytuł: Belkowe mosty betonowe: budowane metodami wspornikowymi
  autor:  Jan Biliszczuk, Maciej Hildebrand, Czesław Machelski [ect.]
  wydawnictwo: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2018.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IX-16
 • tytuł: Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków
  autor:  Mieczysław K. Błaszczyk
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2019.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII-26

powrót