NOWOŚCI CZYTELNI ARCHITEKTURY

 

 

tytuł: BIM : innowacyjna technologia w budownictwie : podstawy, standardy, narzędzia
autor: Andrzej Tomana
wydawnictwo: Kraków ; Warszawa : PWB Media Zdziebłowski, 2016
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: III-78


tytuł: Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
autor: Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec i in.
wydawnictwo: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015.
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb-96

 

tytuł: Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie
autor: Tadeusz Jan Chmielewski
wydawnictwo:  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb8-93 z

 

tytuł: Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy
autor: redakcja naukowa Tomasz Bąkowski
wydawnictwo: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: Ib-30

 

tytuł: Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia
autor: Jacek Żabicki
wydawnictwo: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2013
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa2-169 z

 

tytuł: Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich
autor: Magda Osip - Pokrywka, Mirosław Osip - Pokrywka
wydawnictwo: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2017
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa3-173 z

 

tytuł: Projektowanie krajobrazu miasta
autor: red. nauk. Jeremi T. Królikowski, Kinga Rybak-Niedziółka, Ewa A. Rykała
wydawnictwo: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2017
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb6-218

 

tytuł: Materiały malarskie i ich zastosowanie
autor: Max Doerner
wydawnictwo: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2017
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVIIF-48

 

tytuł: A global history of architecture
autor: Francis D. K. Ching, Mark Jarzombek, Vikramaditya Prakash
wydawnictwo: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa-185 z

 

tytuł: Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych
autor: Przemysław Nowakowski
wydawnictwo: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe1-61

 

tytuł: Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1, Architektura
autor: Zdzisława Tołłoczko
wydawnictwo: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa-189/1

 

tytuł: Miasto zielone z natury : poradnik dobrych praktyk
autor: Teodor Tkaczuk i in.
wydawnictwo: Chojna : Agencja Create Event, ©2014
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: V-92 z, V-93 z

 

tytuł: Modele architektoniczne
autor: Jan Słyk
wydawnictwo:  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVd-37

 

tytuł: Miejskie farmy ze zwierzętami, ogrody edukacyjne i ośrodki jeździeckie - idea, funkcje, planowanie = City farms with animals, educational gardens and equestrian centres - idea, functions and planning aspects
autor: Justyna Tarajko-Kowalska, Hubert Mełges, Ingeborga Cygankiewicz
wydawnictwo: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb8-129 z

 

tytuł: Przestrzeń widziana : analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu
autor: Urszula Forczek-Brataniec
wydawnictwo: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb8-132

 

tytuł: Epoka spektaklu : perypetie architektury i miasta XXI wieku
autor: Tom Dyckhoff
wydawnictwo:  Kraków : Karakter, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-186

 

tytuł: Green belts : zielone pierścienie wielkich miast
autor: Agata Cieszewska
wydawnictwo: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno, copyright © 2019
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb6-329

 

tytuł: Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania
autor: Agnieszka Wilkaniec
wydawnictwo: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVc4-88

 

tytuł: Przyszłość architektury w 100 budynkach
autor: Marc Kushner
wydawnictwo: Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, copyright © 2019
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVb-52

 

tytuł: Słownik wszystkich nazw geograficznych Pomorza Zachodniego : (nazwy urzędowe miejscowości i fizjograficzne, tymczasowe z lat 1945-1948, zwyczajowe, nazwy błędne, nie posiadające urzędowego zatwierdzenia ; stan na 1 I 2018)
autor: Tadeusz Białecki
wydawnictwo: Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: Ia-120

 

tytuł: Szczecińskie stawy
autor: Tadeusz Białecki
wydawnictwo: Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 2019
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIX-250

 

tytuł: Architektura ogólnodostępnych przestrzeni współczesnych hoteli
autor: Joanna Jabłońska
wydawnictwo: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVc3-4 z

 

tytuł: Konteksty i modernizacje : studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL
autor: Piotr Marciniak
wydawnictwo: Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa2-184

 

tytuł: Nowe Katowice : forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980)
autor: Aneta Borowik
wydawnictwo: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa2-187

 

tytuł: Moduły i wieżowce : polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970
autor: Marek Czapelski
wydawnictwo:  Warszawa : Neriton, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa2-188

 

tytuł: Budownictwo ogólne : podręcznik dla architektów
autor: Przemysław Markiewicz-Zahorski
wydawnictwo: Kraków : ARCHI-PLUS, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIII-72 z

 

tytuł: Od chłopskiej chałupy do domu współczesnego rolnika
autor: Marian Magdziak
wydawnictwo: Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVc4-89

 

tytuł:
autor:
wydawnictwo:
opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: