Aktualności

Dostęp testowy: Proquest One Academic 03.06.2019 09:01

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy Proquest One Academic.

 Proquest One Academic to platforma, na której udostępniane są zbiory czasopism, e-booków, prac magisterskich i rozpraw doktorskich, materiałów wideo i innych materiałów źródłowych z czterech multidyscyplinarnych baz:

  • ProQuest Central – połączenie najczęściej wykorzystywanych baz danych na świecie w celu stworzenia kompletnych wielodziedzinowych zbiorów badawczych
  • Academic Video Online – kolekcja 66 tys. filmów edukacyjnych
  • Academic Complete – ponad 150 tys. e-booków wiodących wydawców
  • ProQuest Dissertations & Theses Global – zasób 4.5 mln. prac dyplomowych i doktorskich (w tym 2,5 mln. w pełnym tekście) z repozytorium  Amerykańskiej Biblioteki Kongresu

 Wejście do bazy: search.proquest.com/pq1academic/

 Test aktywny w dniach 03.06 – 05.07.2019

Ulotka do pobrania