Zespół ds. Open Access

Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania polityki otwartego dostępu "Open Access" na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. - pobierz plik

Zarządzenie nr 14 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania polityki otwartego dostępu "Open Access" na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. - pobierz plik

Zarządzenie nr 67 Rektora ZUT z dnia 09 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania polityki otwartego dostępu „Open Access” na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.- pobierz plik

 

  Plan wdrażania polityki otwartego dostępu w ZUT w Szczecinie

Plan wdrażania polityki otwartego dostępu w ZUT został zaakceptowany przez JM Rektora ZUT dr hab. inż. Jacka Wróbla, prof nadzw. w dniu 8 marca 2018 r. Pobierz plik