Nowości

 

CH II ("Nowa Chemia")

 1. Matematyka: od podstaw do elementów matematyki wyższej / Aleksander Błaszczyk, Sławomir Turek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 169
 2. Wprowadzenie do bioinformatyki / Arthur Lesk; Tłumaczenie: Agnieszka Błaszczak (rozdziały 1-5), Grzegorz Frelik (rozdziały 6-10). Warszawa : Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 129
 3. Uzdrawiająca moc witamin, minerałów i ziół / [red. Henrietta Heald ; writers Margaret Ashwell et al. ; tł. Piotr Art et al.]. Warszawa : Przegląd Reader's Digest, cop. 2000
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCHF 218
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi: uwarunkowania, instrumenty, trendy / redakcja naukowa Renata Oczkowska; zespół autorski: Renata Oczkowska, Urszula Bukowska, Anna Dolot, Jacek Kopeć, Tomasz Kusio, Robert Szydło, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 68
 5. Chemia okultystyczna: badania struktury atomów pierwiastków układu okresowego i niektórych związków chemicznych metodą jasnowidzenia w powiększeniu / Annie Besant, Charles Webster Leadbeater; pod redakcją C. Jinarājadāsy; przełożył z języka angielskiego Marek Czekanski. Wieluń: Instytut Rozekruis Pers, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NCH 527
 6. Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie / Piotr Kleczkowski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 448
 7. Enzymologia: podstawy / Sławomir Strumiło, Adam Tylicki. Warszawa: PWN, copyright 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NA 1338
 8. Wybrane zagadnienia z mikrobiologii klinicznej i środowiskowej : teoria i ćwiczenia laboratoryjne / Beata Krawczyk, Roman Kotłowski, Magdalena Wysocka, Marta Śpibida ; pod redakcją Beaty Krawczyk. --  Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 127
 9. Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych / Ewa Zaborowska. --  Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, ©2019..
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1160
 10. Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. T. 1, Pierwiastki i związki nieorganiczne / Aleksander Kołodziejczyk. --  Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz : Instytut Technologii Eksploatacji, copyright © 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NCH 526a/1
 11. Organic chemistry : fundamentals and concepts / John M. McIntosh. Berlin ; Boston : De Gruyter, © 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 61
 12. Hazardous materials chemistry / Armando S. Bevelacqua, Laurie A. Norman. Third edition. Burlington : Jones & Bartlett Learning, copyright © 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 62
 13. General chemistry for engineers and bioligical scientists / by Brian Dixon and Lori Noble, San Diego: Cognella Academic Publishing, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 63
 14. Atkins' physical chemistry / Peter Atkins, Julio de Paula, James Keeler. Oxford : Oxford University Press, © 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 64
 15. Chemical reaction engineering and reactor technology / Tapio O. Salmi, Jyri-Pekka Mikkola, Johan Wärnå.  Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, © 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 65
 16. Biochemistry laboratory : for students of school of medicine in english Jagiellonian University Medical College / edited by Piotr Laidler, Barbara Piekarska, Maria Wróbel, Krakow : Jagiellonian University Press, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 66
 17. Reactor design for chemical engineers / edited by J. M. Winterbottom, M. B. King. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 67
 18. Physical chemistry : a modern introduction / original work authored by Clifford E. Dykstra. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2012.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 68
 19. Chemistry : an introduction to general, organic, and biological chemistry / Karen C. Timberlake ; contributions by Mary Kay Orgill. Harlow : Pearson, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 69
 20. Survival guide to general chemistry / Patrik E. McMahon, Rosemary F. McMahon, Bohdan B. Khomtchouk. Boca Raton; London; New York: CRC Press - Taylor & Francis Group, © 2019
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 70

   

  CH I ("Stara Chemia")

 1. Bio-based solvents / edited by François Jérôme, Rafael Luque. Hoboken : Wiley, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 14
 2. Handbook of transition metal polimerization catalysts / edited by Ray Hoff. Second edition. Hoboken : John Wiley & Sons, © 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 15
 3. Nanomaterials for fuel cell catalysis / Kenneth I. Ozoemena, Shaowei Chen editors. [B. m.] : Springer, cop. 2016.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 16
 4. Solar energy conversion and storage : photochemical modes / edited by Suresh C. Ameta, Rakshit Ameta. Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2016.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 17
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / redakcja naukowa Renata Oczkowska ; zespół autorski: Renata Oczkowska, Urszula Bukowska, Anna Dolot, Jacek Kopeć, Tomasz Kusio, Robert Szydło, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 E 132
 6. Phase diagrams and thermodynamic modeling of solutions / Arthur D. Pelton. Amsterdam : Elsevier, ©2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 19
 7. Nanobiomaterials : classification, fabrication and biomedical applications / edited by XiuMei Wang, Murugan Ramalingam, Xiangdong Kong, and Lingyun Zhao. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, © 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 20
 8. Self-cleaning coating : structure, fabrication and application / edited by Junhui He. Cambridge : The Royal Society of Chemistry, © 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 21
 9. Gas sansors based on conducting metal oxides : basic understanding, technology and applications / edited by Nicolae Barsan, Klaus Schierbaum ; series editor Ghenadii Korotcenkov. Amsterdam ; Oxford ; Cambridge, Ma : Elsevier, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 22
 10. Environmental photochemistry. Pt. 3 / volume editors Detlef W. Bahnemann, Peter K. J. Robertson ; with contributions by M. Adams [i 22 pozostałych]. Heidelberg [etc.] : Springer-Verlag, cop. 2015.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 23
 11. Nanomaterials safety : toxicity and health hazards / Shyamasree Ghosh. Berlin ; Boston : Walter de Gruter GmbH, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 24
 12. Heat transfer to non-Newtonian fluids : fundamentals and analytical expressions / Aroon Shenoy. --  Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, © 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 25
 13. Organic catalysis for polymerisation / edited by Andrew Dove, Haritz Sardon, Stefan Naumann. London : Royal Society of Chemistry, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 26
 14. Photocatalysis : fundamentals, materials and applications / Jinlong Zhang, Baozhu Tian, Lingzhi Wang, Mingyang Xing, Juying Lei. Singapore : Springer, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 27
 15. Academic writing practice for engineers : advanced with key / Ilona Dąbrowska. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 28
 16. Biopolymers and biomaterials / edited by Aneesa Padinjakkara, Aparna Thankappan, Fernando Gomes Souza, Sabu Thomas. Oakville ; Waretown : Apple Academic Press, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 29
 17. Zarządzanie procesem produkcji / Ewa Kulińska, Adam Busławski. --  Warszawa : Difin, 2019
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 E 133
 18. Aligned carbon nanotubes : physics, concepts, fabrication and devices / Zhifeng Ren, Yucheng Lan, Yang Wang. --  Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag, ©2013.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 30
 19. Biochemistry laboratory : for students of school of medicine in english Jagiellonian University Medical College / edited by Piotr Laidler, Barbara Piekarska, Maria Wróbe, translation to english Anna Bentke [i 8 pozostałych]. --  Krakow : Jagiellonian University Press, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 31
 20. Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie / Piotr Kleczkowski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OChr 1354