Nowości

CH II ("Nowa Chemia")

 1. General chemistry for engineers / Bartosz Grysakowski, Halina Krawiec, Urszula Lelek-Borkowska, Alicja Łukaszczyk, Gaetano Palumbo, Edyta Proniewicz, Maria Starowicz, Zbigniew Szklarz, Dominika Święch; edited by Halina Krawiec. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2019
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 136
 2. Rachunek wektorowy i tensorowy dla inżynierów / Ryszard Buczkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 457
 3. Projektowanie procesów technologicznych: matematyczne metody planowania eksperymentów / Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Dominik Jańczewski, Cezary Różycki, Ludwik Synoradzki. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 92a
 4. Chemia: kompedium terminologii oraz nazewnictwa związków organicznych: poradnik dla nauczycieli i uczniów / Karol Dudek-Różycki, Michał Płotek, Tomasz Wichur.  Kraków: Wydawnictwo Szkolne Omega, copyright 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCH 977
 5. Chemia: podstawy klasyfikacji związków nieorganicznych w teorii i zadaniach / Barbara Pac, Agata Zegar. Kraków: Wydawnictwo Szkolne Omega, copyright 2019
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NCH 534
 6. Pierwiastki czyli Z czego zbudowany jest wszechświat / Jack Challoner; tłumaczenie Anna Blim. Poznań: Publicat, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NCH 535
 7. 50 roślin, które zmieniły bieg historii / Bill Laws; tłumaczenie:  Jerzy J. Malinowski. Warszawa: Almapress, copyright © 2018
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 323
 8. 50 substancji, które zmieniły bieg historii / Eric Chaline; tłumaczenie Jerzy J. Malinowski.  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma Press, cop. 2017
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 324
 9.  Ignacy Łukasiewicz / Zbigniew Wójcik. Warszawa; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 322
 10. Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów: ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programu MATLAB / Andrzej Łuksza. Gdynia: Akademia Morska w Gdyni, 2017
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 458
 11.  Biochemia : ćwiczenia laboratoryjne : praca zbiorowa / pod redakcją Korneliusza Mikscha; opracowali: Ewa Felis, Dorota Marciocha, Korneliusz Miksch, Lesław Płonka, Anna Raszka, Anna Wiechetek. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 132
 12. Crystal engineering: how molecules build solids / Jeffrey H. Williams. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers, copyright © 2017
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 129
 13.  Pharmaceutical crystallogrphy: a guide to structure and analysis / Andrew Bond. London: Royal Society of Chemistry, © 2019
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 131
 14. Introduction to liquid crystals: chemistry and physics / Peter J. Collings, John W. Goodby. Boca Raton; London; New York: CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business, © 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 135
 15. The handbook of continuous crystallization / edited by Nima Yazdanpanah and Zoltan K. Nagy. London: Royal Society of Chemistry, 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 130
 16. Energetyka wodorowa / Tadeusz Chmielniak, Tomasz Chmielniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 457
 17. Farmakologia z elementami toksykologii: farmakologia ogólna i kliniczna, toksykologia. T. 2 / Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Sabine Menzel, Peter Ruth, Achim Schmidtko; autorzy tłumaczenia: Bartosz Grotthus [i 7 pozostałych]. Wrocław: MedPharm Polska, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCHF 226/2
 18. Farmakologia z elementami toksykologii: farmakologia ogólna i kliniczna, toksykologia. T. 1 / Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Sabine Menzel, Peter Ruth, Achim Schmidtko; autorzy tłumaczenia: Bartosz Grotthus [i 7 pozostałych]. Wrocław: MedPharm Polska, © 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCHF 226/1
 19. Układy wykorzystujące sterowniki PLC: projektowanie algorytmów sterowania / Bogdan Broel-Plater. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 AU 48
 20. Chemical drug design / edited by Grish Kumar Gupta, Vinod Kumar. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, © 2016
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 134
 21. Bioreactors: animal cell culture control for bioprocess engineering / Goutam Saha, Alok Barua, Satybroto Sinha. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, © 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 133
 22. Chemia leków / redakcja naukowa Maciej Pawłowski; autorzy Marek Bajda, Hanna Byrtus, Grażyna Chłoń-Rzepa, Krzysztof Kamiński, Marcin Kołaczkowski, Katarzyna Kulig, Barbara Malawska, Jolanta Obniska, Maciej Pawłowski, Anna Więckowska, Paweł Zajdel, Agnieszka Zagórska, Paweł Żmudzki. Warszawa: PZWL, 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCHF 224
 23. Inorganic synthesis: a manual for laboratory experimentGerasimchuk, Sergiy Tyukhtenko. / Nikolay. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 132
 24. Chemia: węglowodory: repetytrium i zadania / Karol Dudek-Różycki, Michał Płotek, Tomasz Wichur. Kraków: Wydawnictwo Szkolne Omega, copyright 2020
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCH 975


  CH I ("Stara Chemia")

 1. Reakcja przeniesienia wodoru: "Zielona" metoda syntezy alkoholi i aldehydów / Marek Gliński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OT 622
 2. The chemical bond in inorganic chemistry: the bond valence model / I. David Brown. Oxford: Oxford University Press, 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 35
 3. Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów / Mieczysław K. Błaszczyk, Agata Goryluk-Salmonowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 BT 540
 4. Szkodliwe substancje w żywności: pochodzenie działanie zagrożenia zdrowotne / redakcja naukowa Agata Witczak, Zdzisław E. Sikorski.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OS 295
 5. Inżynieria biochemiczna / Stanisław Ledakowicz. Warszawa: Wydawnictwo WNT: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 BT 156a
 6. Metody analitycznej spektrometrii atomowej: teoria i praktyka / [red. Wiesław Żyrnicki et al.; aut. Danuta Barałkiewicz et al.]. Warszawa: Wydawnictwo MALAMUT, 2010
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 RR 1888
 7. Farby drukowe : ćwiczenia laboratoryjne / Marta Gajadhur, Stefan Jakucewicz. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OT 621
 8. Corrosion and protection of metals: laboratory exercises / Ewa Rudnik, Wanda Gumowska, Irena Harańczyk; translation Ewa Rudnik. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NTm 240
 9. Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych / Daniel Słyś, Sabina Kordana. Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2013.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 781
 10. Naturalne terapie dla umysłu i psychiki : zioła, esencje kwiatowe i olejki / Aruna M. Siewert; tłumaczenie Małgorzata Mochoń. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 K 107
 11. Kosmetologia włosów / Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska. Wrocław: Edra Urban & Partner, © copyright 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 K 108
 12. Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NTm 69a
 13. Inżynieria powierzchni / Marek Blicharski. Warszawa  Wydawnictwo WNT: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NT 2077a
 14. Energetyka wodorowa / Tadeusz Chmielniak, Tomasz Chmielniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, © 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NP 295
 15. Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Dorota Strus; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OCHR 1361
 16. Mechanika zniszczenia w inżynierii biomedycznej: wybrane zagadnienia / Alicja Balin. Gliwice: Wydawnictwo Politechnki Śląskiej, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 BT 543
 17. Projektowanie membranowych procesów filtracyjnych / pod redakcją: Wojciecha Piątkiewicza, Rogera White'a, Valerego M. Zaiko. Radom: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, © copyright 2019
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Pw 561
 18. Jakość dermokosmetyków w ocenie konsumentów i ekspertów / Paulina Malinowska; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  Poznań: Wydawnictwo UEP, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2K 109
 19. Ecotoxicology: laboratory exercises / Katarzyna Affek, Monika Załęska-Radziwiłł, Nina Doskocz, Maria Łebkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 BT 542
 20. Laboratory exercises in environmental biotechnology / Adam Muszyński, Agnieszka Tabernacka, Maria Łebkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 BT 541
 21. Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość / Roman Kotapski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 765a
 22. Biocomposites and hybrid biomaterials of calcium orthophosphates with polymers / Sergey V. Dorozhkin. --  Boca Raton ; London ; New York : CRC Press Taylor & Francis Group, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 ERA 37