Nowości

 

CH II ("Nowa Chemia")

 1. SCILAB : modelowanie i symulacja pracy układów automatyki / Jacek Karczewski, Paweł Szuman. Poznań: Wydawnictwo Nakom, ©2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 AU 43
 2. Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw / Ewa Kulińska, Małgorzata Dendera-Gruszka. Warszawa: Difin, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 69
 3. Przedsiębiorczość a nowe technologie / redakcja naukowa Kazimierz Zieliński. Warszawa: Difin, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 70
 4. Ekologiczny rozwój przedsiębiorstw / Magdalena Kowalska, Anna Misztal. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 71
 5. Innovative heat exchangers / Hans-Jörg Bart, Stephan Scholl editors. Berlin: Springer International Publishing AG, © 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 72
 6. Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym / Teresa Bal-Woźniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 72
 7. Zarządzanie procesem produkcji / Ewa Kulińska, Adam Busławski. Warszawa: Difin, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 73a
 8. Hybrydowe modele prognozowania w produkcji i metodyka oceny ich efektywności / Maria Rosienkiewicz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 74
 9. Innowacje technologiczne w teorii i praktyce / redakcja naukowa Zdzisław Szalbierz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, © copyright 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 EP 75
 10. Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki / Agata Klaus-Rosińska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 RR 317
 11. Algebra liniowa : notatki do wykładu / Marek Ptak, Karol Gryszka, Beata Hejmej. Kraków: Wydawnictwo Szkolne OMEGA, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PM 455
 12. Introduction to mathematical statistics / Robert V. Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig. Harlow: Pearson, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 71
 13. Podstawy chemii organicznej. T. 1 / Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCH 49b/1
 14. Podstawy chemii organicznej. T. 2 / Aleksander Kołodziejczyk, Krystyna Dzierzbicka. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCH 49b/2
 15. English in chemistry : technical vocabulary textbook for students and PhD students / Dorota Horowska. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 73
 16. Przykłady i zadania z podstaw inżynierii chemicznej i procesowej / pod redakcją Iwony Hołowacz. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2PI 1114b
 17. Chemia ogólna i nieorganiczna : ćwiczenia rachunkowe / Jarosław Chojnacki [i 9 pozostałych]; pod redakcją Andrzeja Okuniewskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NCH 528
 18. Ekohydrologia / redakcja naukowa Maciej Zalewski; Paweł Jarosiewicz [i 29 innych]. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 449
 19. Biochemia dla studentów medycznych studiów licencjackich / Kazimierz Pasternak. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 130
 20. Odpady niebezpieczne : przepisy i codzienność / Wiktoria Sobczyk. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 450


  CH I ("Stara Chemia")

 1. Nanomaterials for fuel cell catalysis / Kenneth I. Ozoemena, Shaowei Chen editors. [B. m.] : Springer, cop. 2016.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 16
 2. Solar energy conversion and storage : photochemical modes / edited by Suresh C. Ameta, Rakshit Ameta. Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2016.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 17
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / redakcja naukowa Renata Oczkowska ; zespół autorski: Renata Oczkowska, Urszula Bukowska, Anna Dolot, Jacek Kopeć, Tomasz Kusio, Robert Szydło, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 E 132
 4. Phase diagrams and thermodynamic modeling of solutions / Arthur D. Pelton. Amsterdam : Elsevier, ©2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 19
 5. Nanobiomaterials : classification, fabrication and biomedical applications / edited by XiuMei Wang, Murugan Ramalingam, Xiangdong Kong, and Lingyun Zhao. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, © 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 20
 6. Self-cleaning coating : structure, fabrication and application / edited by Junhui He. Cambridge : The Royal Society of Chemistry, © 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 21
 7. Gas sansors based on conducting metal oxides : basic understanding, technology and applications / edited by Nicolae Barsan, Klaus Schierbaum ; series editor Ghenadii Korotcenkov. Amsterdam ; Oxford ; Cambridge, Ma : Elsevier, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 22
 8. Environmental photochemistry. Pt. 3 / volume editors Detlef W. Bahnemann, Peter K. J. Robertson ; with contributions by M. Adams [i 22 pozostałych]. Heidelberg [etc.] : Springer-Verlag, cop. 2015.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 23
 9. Nanomaterials safety : toxicity and health hazards / Shyamasree Ghosh. Berlin ; Boston : Walter de Gruter GmbH, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 24
 10. Heat transfer to non-Newtonian fluids : fundamentals and analytical expressions / Aroon Shenoy. --  Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, © 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 25
 11. Organic catalysis for polymerisation / edited by Andrew Dove, Haritz Sardon, Stefan Naumann. London : Royal Society of Chemistry, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 26
 12. Photocatalysis : fundamentals, materials and applications / Jinlong Zhang, Baozhu Tian, Lingzhi Wang, Mingyang Xing, Juying Lei. Singapore : Springer, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 27
 13. Academic writing practice for engineers : advanced with key / Ilona Dąbrowska. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 28
 14. Biopolymers and biomaterials / edited by Aneesa Padinjakkara, Aparna Thankappan, Fernando Gomes Souza, Sabu Thomas. Oakville ; Waretown : Apple Academic Press, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 29
 15. Zarządzanie procesem produkcji / Ewa Kulińska, Adam Busławski. --  Warszawa : Difin, 2019
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 E 133
 16. Aligned carbon nanotubes : physics, concepts, fabrication and devices / Zhifeng Ren, Yucheng Lan, Yang Wang. --  Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag, ©2013.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 30
 17. Biochemistry laboratory : for students of school of medicine in english Jagiellonian University Medical College / edited by Piotr Laidler, Barbara Piekarska, Maria Wróbe, translation to english Anna Bentke [i 8 pozostałych]. --  Krakow : Jagiellonian University Press, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 31
 18. Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie / Piotr Kleczkowski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OChr 1354
 19. Hybrydowe modele prognozowania w produkcji i metodyka oceny ich efektywności / Maria Rosienkiewicz. --  Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 E 134
 20. Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki / Agata Klaus-Rosińska. --  Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 RR 1882