Nowości

CH II ("Nowa Chemia")

 1. Fundamentals of membrane bioreactors : materials, systems and membrane fouling / Bradley Ladewig, Muayad Nadhim Zemam Al-Shaeli. Singapore: Springer Nature Singapore, © 2017
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 110
 2. Process intensification in chemical engineering: design optimization and control / Juan Gabriel Segovia-Hernández, Adrián Bonilla-Petriciolet editors. Singapore: Springer Nature Singapore, © 2016.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 111
 3. Statistics for chemical and process engineers: a modern approach / Yuri A. W. Shardt. Cham; Heidelberg; New York; Dordrecht; London: Springer, 2015.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 112
 4. Small bioreactors for management of biodegradable waste / Pranas Baltrėnas, Edita Baltrėnas. Cham: Springer International Publishing, © 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 113
 5. Reaction kinetics : exercises, programs and theorems: mathematica for deterministic and stochastic kinetics / János Tóth, Attila László Nagy, Dávid Papp. New York: Springer Sciences+Busines Media, ©2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 114
 6. Bioanalityka w nauce i życiu. 1, Nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych / redakcja naukowa Irena Baranowska, Bogusław Buszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NA 1345/1
 7. Bioanalityka w nauce i życiu. 2, Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe / redakcja naukowa Irena Baranowska, Bogusław Buszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NA 1345/2
 8. Fitoremediacja : potencjał roślin do oczyszczania środowiska / Małgorzata Kacprzak, Krzysztof Fijałkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 454
 9.   Chemical equilibria : exact equations and spreadsheet programs to solve them / Harry L. Pardue. Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, © 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F ERA 115
 10. Heat and mass transfer in drying of porous media / edited by Peng Xu, Agus P. Sasmito, Arun S. Mujumdar. Boca Raton [i pozostałe]: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F ERA 116
 11.   Modern fluid dynamics / Clement Kleinstreuer. Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, an informa business, © 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F ERA 117
 12. Surfactants: in solution, at interfaces and in colloidal dispersions / Bob Aveyard. Oxford: Oxford University Press, 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F ERA 118
 13.   Introduction to computational mass transfer: with applications to chemical engineering / Kuo-Tsung Yu, Xigang Yuan.  Singapore: Springer Nature Singapore, © 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F ERA 119
 14. Modern mathematics education for engineering curricula in Europe: a comparative analysis of EU, Russia, Georgia and Armenia / Seppo Pohjolainen, Tuomas Myllykoski, Christian Mercat, Sergey Sosnovsky editors. Cham: Springer International Publishing: Birkhäuser, ©2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F ERA 120
 15. Gospodarka odpadami: konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów / autorzy: Marta Hebda, Karolina Szewczyk-Cieślik, Ewa Romanowska, Katarzyna Rosińska, Tomasz Kaler, Norbert Szymkiewicz, Marta Karczewska, Anna Hamrol; redakcja Marta Hebda. Warszawa: Ochrona Środowiska Grupa Wydawnicza, copyright 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 452
 16. Mikroplastiki w środowisku wodnym / Jacek Wąsowski, Aleksandra Bogdanowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, © 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 453
 17. Wzbogacanie pierwiastków śladowych w aspekcie ich oznaczania technikami spektrometrii atomowej / Joanna Dobrzyńska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 NA 1346
 18. Wymiana ciepła / Roman Zarzycki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1166
 19. Dyfuzyjny ruch masy / Roman Zarzycki. Warszawa: PWN, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1167
 20. Mechanika płynów / Roman Zarzycki, Jerzy Prywer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1165
 21. Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej / Janusz Oleniak. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1164
 22. Advanced engineering mathematics / Merle C. Potter, Jack L. Lessing, Edward F. Aboufadel. Cham: Springer Nature Switzerland, © 2019.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 121
 23. Compact heat exchangers : analysis, design and optimization using FEM and CFD approach / C. Ranganayakulu, K. N. Seetharamu. Hoboken; Chichester: Wiley : ASME Press, © 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 122
 24. Procesy przenoszenia ciepła w zadaniach / Tomasz Kotkowski, Leszek Rudniak. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1168

  CH I ("Stara Chemia")

 1. Heat transfer to non-Newtonian fluids : fundamentals and analytical expressions / Aroon Shenoy. --  Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, © 2018
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 25
 2. Organic catalysis for polymerisation / edited by Andrew Dove, Haritz Sardon, Stefan Naumann. London : Royal Society of Chemistry, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 26
 3. Photocatalysis : fundamentals, materials and applications / Jinlong Zhang, Baozhu Tian, Lingzhi Wang, Mingyang Xing, Juying Lei. Singapore : Springer, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 27
 4. Academic writing practice for engineers : advanced with key / Ilona Dąbrowska. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 28
 5. Biopolymers and biomaterials / edited by Aneesa Padinjakkara, Aparna Thankappan, Fernando Gomes Souza, Sabu Thomas. Oakville ; Waretown : Apple Academic Press, © 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 29
 6. Zarządzanie procesem produkcji / Ewa Kulińska, Adam Busławski. --  Warszawa : Difin, 2019
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 E 133
 7. Aligned carbon nanotubes : physics, concepts, fabrication and devices / Zhifeng Ren, Yucheng Lan, Yang Wang. --  Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag, ©2013.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 30
 8. Biochemistry laboratory : for students of school of medicine in english Jagiellonian University Medical College / edited by Piotr Laidler, Barbara Piekarska, Maria Wróbe, translation to english Anna Bentke [i 8 pozostałych]. --  Krakow : Jagiellonian University Press, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 31
 9. Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie / Piotr Kleczkowski. --  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2020
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OChr 1354
 10. Hybrydowe modele prognozowania w produkcji i metodyka oceny ich efektywności / Maria Rosienkiewicz. --  Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 E 134
 11. Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki / Agata Klaus-Rosińska. --  Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 RR 1882
 12. Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1 / Jan F. Rabek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OW 2543/1
 13. Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2 / Jan F. Rabek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OW 2543/2
 14. Fitoremediacja : potencjał roślin do oczyszczania środowiska / Małgorzata Kacprzak, Krzysztof Fijałkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OCHR 1359
 15. Chromatografia jonowa / Rajmund Michalski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 RR 1856b
 16. Wprowadzenie do chemii w zadaniach dla studentów nauk przyrodniczych / George I. Sackheim; tłumaczenie Karolina Koroniak-Szejn, Henryk Koroniak. Warszawa: PWN, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 RR 1887
 17. Składniki : osobliwa chemia tego, co jemy i czym się smarujemy : z nieudolnymi rysunkami autora / George Zaidan; przełożył Robert Waliś. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 RR 1886
 18. Paliwa gazowe : podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania / Aleksander Szkarowski. --  Warszawa : PWN, 2020.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NP 292